Son Haberler

Erasmus+ Programı KA3- Politika Reformu için Destek başlığı altında yer alan Gençlik Alanında Sivil Toplum İşbirliği çağrısı yayınlandı. Bu Çağrının hedefi, Gençlik alanında aktif olan Avrupa’daki sivil toplum kuruluşlarına ve Avrupa ölçeğindeki aktif ağlara işletme hibesi olarak yapısal destek sağlamaktır. Bu Çağrı kapsamında desteklenecek kurumlardan şu etkinlikleri yürütmeleri beklenmektedir: Gençlerin istihdamını teşvik etmek, Toplumda gençlerin yetkilendirilmesini ve karar verme süreçlerine katılmalarını teşvik etmek, Avrupa’da gençlerin kişisel, sosyo eğitimsel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamak, Avrupa, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde gençlik çalışanlarına, çalışmalarına katkı sağlamak, Avrupa, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde gençleri ve gençlik kuruluşlarını etkileyen politika konularının geliştirilmesine ve/veya görüşülmesine gençlerin katılımını sağlamak, Avrupa’da gençler arasında fırsat eşitliği ve...
Niğde Valiliği  Avrupa Birliği’ne  Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu (UDYK) 2016 yılı 3. toplantısı Vali Yardımcısı Abdullah UÇGUN başkanlığında Niğde Valiliği Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya UDYK üyesi kurumlar, kurum müdürleri, kurumların proje birimi çalışanları ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda kısaca Avrupa Birliğinin tarihçesi ve Türkiye-AB ilişkilerinden bahsedildikten sonra, AB fasıllarından 33. Fasıl (Bütçe ve Mali Hükümler), Erasmus programı çerçevesinde ülkemize ayrılan kaynaklar ve proje başvuruları kabul edilen projeler , Ahiler Kalkınma Ajansının Mali Destek proje çağrısı ve kabul edilen projeler hakkında da bilgilendirme yapıldı. Eurodesk tarafından yürütülen Time to Move  faaliyeti ile ilgili bilgi verildi.Toplantıda AB UDYK üyesi olan kurum...
Niğde Valiliği  Avrupa Birliği’ne  Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu (UDYK) 2016 yılı 2. toplantısı Vali Yardımcısı Abdullah UÇGUN başkanlığında Niğde Valiliği Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya UDYK üyesi kurumlar, kurum müdürleri, kurumların proje birimi çalışanları ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda halihazırda yürütülen Avrupa Birliği Projeleri ile, ayrıca Erasmus programı çerçevesinde ülkemize ayrılan kaynaklar ve proje başvuruları hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu kaynaklardan en üst seviyede yararlanmak için kurumların proje faaliyetlerine destek verilmesi konusu gündeme getirildi ve kurumların proje üretimi ve koordinasyon sırasında karşılaştığı sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulması ve gerekli desteklerin sağlanması konusuna vurgu yapıldı. Bir sonraki UDYK toplantısı için AB fasıllarından 33....
Niğde Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Proje Destek ve Uygulama Birimi ve Ahiler Kalkınma Ajansının işbirliği ile 30 Haziran 2016  – 1 Mayıs 2016  tarihleri arasında Niğde Esnaf ve Sanatkârlar Odasında Proje Döngüsü Eğitimi düzenlenmiştir. İlimizdeki Kamu Kurumlarının hibe çağrılarından daha fazla faydalanması amacıyla her kurumdan projelere ilgisi ve becerisi olanlardan Proje İrtibat Personeli olarak belirlenen personellerin katılımıyla 3 gün süren eğitim ile proje hazırlanması, teklif dosyası oluşturulması, proje değerlendirme ve hibe programları anlatılarak hedeflenen amaca uygun bilgilendirme yapılmıştır.  
16 Mayıs 2016 – 16 Ağustos 2016 tarihleri arasında Finlandiya’da  yapılacak olan uzun dönem AGH projesi için 2 gönüllü aranıyor. AGH projesi gönüllülük süresince Anjala’da bulunan gençlik merkezlerinin, yatılı okulların ziyareti ve  günlük çalışmalarıyla bağlantılı olacaktır. Gönüllülerden beklenilen işler, gençlik merkezinde çalışan gençler ile faaliyetleri organize etmek ve düzenlemektir. Gönüllüler rehberlik ve öğretmenlik için yaratıcı ve faklı öğretme yöntemlerini öğrenip geliştirebileceği takım çalışmalarının bir parçası olacaktır. CV’lerinizi ve motivasyon mektuplarınızı  evswithsystemandgeneration@gmail.com adresine yollayabilirsiniz.
Seminer   Bonn /Almanya’da 27-28 Haziran 2016 tarihleri arasında düzenlenecektir. Seminer, AB Gençlik Stratejisinin uygulanması, işlerin durumunu tanımak ve yansıtmak için bir fırsat sunuyor. Türkiye’den 4 katılımcının gönderileceği forumun dili İngilizce’dir. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2016‘dır. Erasmus+ Gençlik Programı Ulusötesi İş Birliği Faaliyetleri(TCA) kapsamında, başvurusu kabul edilen katılımcıların ekonomi sınıfı seyahat, vize ve seyahat sigortası masrafları kendileri ile yapılacak sözleşmeler doğrultusunda karşılanacaktır. Etkinlik süresince konaklama ve yemekleri ev sahibi ülkenin ulusal ajansı tarafından tedarik edilecektir. Katılımcıların sözleşme kapsamındaki uygun masrafları için faaliyet sonrasında tek seferde ödeme yapılır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.
Portekiz’de Madeira Adası'nda 10-16 Mayıs 2016 tarihleri arasında NICE Mates düzenlenecektir. Çalışmanın amacı gençlik alanlarında stratejik ortaklıkların raporlanması ve yönetilmesi için katılımcıların yeterliliklerinin geliştirilmesi yoluyla kaliteli projelerin uygulanması için hedef grubu desteklemektir. Etkinlik dili İngilizcedir. Türkiye’den 2 kişi gönderilecektir. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2016‘dır. Erasmus+ Gençlik Programı Ulusötesi İş Birliği Faaliyetleri(TCA) kapsamında, başvurusu kabul edilen katılımcıların ekonomi sınıfı seyahat, vize ve seyahat sigortası masrafları kendileri ile yapılacak sözleşmeler doğrultusunda karşılanacaktır. Etkinlik süresince konaklama ve yemekleri ev sahibi ülkenin ulusal ajansı tarafından tedarik edilecektir. Katılımcıların sözleşme kapsamındaki uygun masrafları için faaliyet sonrasında tek seferde ödeme yapılır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.
M-ERA.NET, Avrupa ülkeleri arasında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği konularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacını taşımaktadır. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. Proje çağrısına en az 2 farklı ülkeden 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir. Projeye, farklı ülkeleden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren kuruluşlar katılmaktadır. TÜBİTAK projede, Türkiye’yi  temsil etmektedir. Proje ön başvurularının 14 Haziran 2016 Brüksel saati ile 12.00’a kadar yapılması ve Türkiye’den katılan firmalar tarafından 21 Haziran 2016 Türkiye saati ile12.00’a kadar TÜBİTAK’a ön kayıt başvurusu yapılması gerekmektedir. Çağrı ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere https://www.m-era.net/joint-call-2016 internet adresinden ulaşabilirsiniz. Ortak arama için http://www.nmpteam.com/ adresini...
TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının müşteri  kurum olarak yer aldığı “Yoğurt ve Peynir Endüstrisi İçin Yerli Starter Kültürlerin Üretilmesi” ihtiyaç başlığına yönelik çağrı için duyuru Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından 16.03.2016 itibari ile yayınlanmıştır. Çağrıya ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru sistemine http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr bağlantısından ulaşabilirsiniz. Çağrı başlıklarına yönelik hazırlanacak proje önerilerinin 15.04.2016 tarihine kadar sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.
Eğitim kursu Fransa'nın Lyon kenti yakınlarında 2-8 Haziran 2016 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Kursta çevre konularında gençlerin aktif katılımını teşvik etmek ve desteklemek için gençlik çalışanlarının yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye’den seçilecek katılımcı sayısı 3 kişidir. Son başvuru tarihi 17 Nisan 2016’dır. Erasmus+ Gençlik Programı Ulusötesi İş Birliği Faaliyetleri(TCA) kapsamında, başvurusu kabul edilen katılımcıların ekonomi sınıfı seyahat, vize ve seyahat sigortası masrafları kendileri ile yapılacak sözleşmeler doğrultusunda karşılanacaktır. Etkinlik süresince konaklama ve yemekleri ev sahibi ülkenin ulusal ajansı tarafından tedarik edilecektir. Katılımcıların sözleşme kapsamındaki uygun masrafları için faaliyet sonrasında tek seferde ödeme yapılır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.