DUYURULAR

04.04.2014 Cuma günü saat 14:00'de  "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu İçin Hibe Programı" ile diğer açık teklif çağrıları hakkında Niğde Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda İl AB Daimi Temas Noktası  Vali Yardımcısı Abdullah UÇGUN Başkanlığında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu İçin Hibe Programı" ve açık diğer teklif çağrıları hakkında sunum yapılarak, katılımcıların soruları cevaplandırıldı.  "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu İçin Hibe Programı" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Ana Eylem 2 , Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar faaliyetine ait başvuru formunun nasıl doldurulacağına ilişkin detaylı bilgiler veren başvuru rehberi yayınlanmıştır. İndirmek için aşağıdaki bağlantıda verilen sayfaya gidebilirsiniz. Stratejik Ortaklıklar (Gençlik) Başvuru Doldurma Rehberi için Tıklayınız.
T.C. Niğde Valiliği Avrupa Birliği Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi internet sayfası 01 Nisan 2014 tarihinde açılmıştır.  Sayfamıza veri girişleri devam etmekte olup Nisan ayı sonunda tam olarak kullanıcıların hizmetinde olacaktır. İnternet sayfamızda Koordinasyon Merkezimizin Faaliyetleri, Teklif Çağrıları, Duyurular gibi bir çok alanda bilgilere ulaşılabilecektir. T.C. Niğde Valiliği Avrupa Birliği Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi valilik binası giriş katında hizmet vermektedir.  
Gençlik Projeleri Destek Programı  Son Başvuru Tarihi : 14 Nisan 2014 2014 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı (Program), Gençlik ve Spor Bakanlığının (Bakanlık) ülke gençliği için daha iyi yaşam koşulları ve yeni fırsatlar sağlamayı amaçlamasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır ve 2014 yılını kapsamaktadır. PROGRAMIN AMACI Program ile; gençlerin evrensel ve insanî değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan, temel hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan ve uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkân ve zemini oluşturmak amaçlanmaktadır. PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ Programın...
İnternet sayfamızda başta Avrupa Birliği hibe programları olmak üzere İlimizi ilgilendiren tüm teklif çağrıları yayınlanmaktadır. Hibe duyurularını Ana Sayfada bulunan Teklif Çağrıları bölümünden takip edebilirsiniz. Teklif Çağrıları için tıklayınız.
Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA2) Proje Başvuruları için Online Soru-Cevap Oturumu (Webinar) Son başvuru tarihi 30 Nisan 2014 olan ve Başkanlığımıza sunulmak üzere hazırlanan “Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA2)” projelerine yönelik “Online Proje Destek Oturumları - Webinar” hizmeti düzenlenecektir. Başkanlığımız uzmanlarınca 07  Nisan 2014 saat 14:00’da, 16 ve 21 Nisan 2014 tarihlerinde  saat 10:00’da başvuru formu doldurma ve teknik destek sağlamak amacıyla çevirim içi (online) danışmanlık hizmeti sunulacaktır. Proje başvuru formunu doldurma aşamasına gelmiş olan potansiyel yararlanıcılarımızı, proje başvurularının kalitesini artırmaya dönük olarak gerçekleşecek bu oturumlarımıza katılmaya davet ediyoruz. Katılmak isteyenlerin, aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunun doldurulup sisteme yüklemesi gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesinden...