DUYURULAR

2017 SODES Proje Teklif Çağrısına çıkılmıştır. GAP ve DAP illeri, Adana, Aksaray, Bayburt, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Niğde, Osmaniye, Sivas ve Yozgat illerinde uygulanacak olan SODES programının Proje teklifleri internet sitemizden erişime açılacak olan SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla, 23 Şubat–16 Mart 2017 tarihleri arasında başvuru sahipleri tarafından valiliklere; 17 Nisan 2017 tarihine kadar ise Valilik Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmeden sonra valilikler tarafından Bakanlığa gönderilecektir. Valilik Değerlendirme Komisyonu, kendilerine sunulan projeleri; SODES tanımındaki amaçlara uygunluk, sürdürülebilirlik, projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık, projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi, projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler, proje hedef kitlesinin genişliği ve ilin...
Erasmus+ Programı KA3- Politika Reformu için Destek başlığı altında yer alan Gençlik Alanında Sivil Toplum İşbirliği çağrısı yayınlandı. Bu Çağrının hedefi, Gençlik alanında aktif olan Avrupa’daki sivil toplum kuruluşlarına ve Avrupa ölçeğindeki aktif ağlara işletme hibesi olarak yapısal destek sağlamaktır. Bu Çağrı kapsamında desteklenecek kurumlardan şu etkinlikleri yürütmeleri beklenmektedir: Gençlerin istihdamını teşvik etmek, Toplumda gençlerin yetkilendirilmesini ve karar verme süreçlerine katılmalarını teşvik etmek, Avrupa’da gençlerin kişisel, sosyo eğitimsel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamak, Avrupa, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde gençlik çalışanlarına, çalışmalarına katkı sağlamak, Avrupa, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde gençleri ve gençlik kuruluşlarını etkileyen politika konularının geliştirilmesine ve/veya görüşülmesine gençlerin katılımını sağlamak, Avrupa’da gençler arasında fırsat eşitliği ve...
1511- Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı” kapsamında yürütülen çağrı çalışmaları sonucunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri öncelikli alanında Genişbant Teknolojileri konusunda 1, Mobil İletişim Teknolojileri konusunda 2 olmak üzere 3 adet çağrı açılmıştır. Yayınlanan son 3 çağrı için proje başvuruları 4 Aralık 2015’te alınmaya başlanacaktır. Başvurular 30 Aralık 2015 tarihinde sona erecektir. Kuruluşlar, proje başvurularını eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden gerçekleştirebilirler. TÜBİTAK-TEYDEB projelerinde proje sunulabilmesi için proje gönderimi öncesinde ön kayıt/yetkilendirme işlemi yapmaları gerekmektedir. Bu işlem için ise son tarih 23 Aralık 2015 saat 17:30 olarak belirlenmiştir. 3 çağrı ile birlikte açık olan 29 çağrıya buradan ulaşabilirsiniz.
Mollina (Malaga) / İspanya’da 5-10 Nisan 2016 tarihleri arasında ortaklık kurma faaliyeti düzenlenecektir. Etkinlik, KA2 kapsamında işbirliği geliştirmek isteyen gençlik alanında aktif kamu ve özel organizasyonlar için bir çalışma noktası olacaktır. Faaliyetin ana hedefi, gelecek projelerinde güvenilir stratejik ortaklıklar geliştirmek için organizasyonlara destek sağlamaktır. Son başvuru tarihi 14 Şubat 2016’dır. Erasmus+ Gençlik Programı Ulusötesi İş Birliği Faaliyetleri(TCA) kapsamında, başvurusu kabul edilen katılımcıların ekonomi sınıfı seyahat, vize ve seyahat sigortası masrafları kendileri ile yapılacak sözleşmeler doğrultusunda karşılanacaktır. Etkinlik süresince konaklama ve yemekleri ev sahibi ülkenin ulusal ajansı tarafından tedarik edilecektir. Kabul edilen katılımcılara ülkelere göre değişen oranlarda ön ödeme yapılabilmektedir. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız.
Dezavantajlı  bireyler için gençlik projeleri hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Erasmus+ programlarına katılıp neler yapabileceğinizi görebilirsiniz. Erasmus+ Youth zorlu yaşam koşullarında yaşamak zorunda olan gençlere sunduğu olanakları sadece 3 gün içinde sizlere tanıtacaktır. Etkinlik, 9-13 Şubat tarihleri arasında Espoo –Finlandiya’da gerçekleştirilecektir. Uluslararası projeler, sizlerinde bir arada yaşadığı farklı etnik kökenlerden gelen, ekonomik problemleri olan, azınlık statüsünde yaşayan ve yalnızca sınırlı kaynaklara erişebilen insanlar için hayatlarını değiştirebilecekleri bir fırsat olabilir. Bu uygulama size somut örneklerle neler yapabileceğinizi gösterecektir. Sizleri diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya getirir ve bu konuda bilgi kazanma fırsatı sunar. Uygulamak istediğiniz projeler için nasıl fon bulacağınızla ilgili sizleri bilgilendirir. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız.
Avrupa Komisyonu bugün 2015 yılı Genişleme Paketini açıklamıştır. Bu çerçevede Genişleme Strateji Belgesi ve Türkiye dâhil tüm aday ve potansiyel aday ülkeler için İlerleme Raporları yayımlanmıştır. Türkiye İlerleme Raporu, 1998 yılından bu yana ülkemiz için hazırlanan 18’inci İlerleme Raporudur. Türkiye-AB ortak gündeminin esasını teşkil eden katılım müzakerelerinin ilerletilmesinin yanı sıra, Vize Serbestisi Diyaloğu, eskiden olduğu gibi Türkiye’nin AB Zirvelerinde yer alması, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, başta enerji olmak üzere stratejik alanlarda yakın işbirliği ve son dönemde gündemimizin başına yerleşen düzensiz göçün yönetilmesi konularında kararlı ve hızlı adımlar atılması, her iki taraf için de, her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Raporda, ekonomik kriterler bağlamında,...
Ülkemizin katılım sağladığı Avrupa Birliği Programları arasında en fazla bütçeye sahip olan ve bilimsel mükemmeliyet, endüstriyel liderlik ve toplumsal zorluklar başlıkları altında 80 milyar avro finansman desteği sağlayan Ufuk 2020 Programının 2016-2017 yıllarına ait çalışma programı yayımlanmıştır. Üniversiteler, iş dünyası ve STK’lar için hibe destekleri sunan programın önümüzdeki iki yıl boyunca sağlayacağı desteklerin mahiyetini öğrenmek için tematik alan bazında yayımlanmış olan çalışma programlarını inceleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için: Ufuk 2020 Çalışma Programı 2016-2017
Tunus’ta 31 Ağustos-5 Eylül 2015 tarihleri arasında “AGH; Ne, Nasıl ve Neden? ” başlıklı çalışma ziyareti düzenlenecektir. Çalışma ziyaretinin amacı; gençlik çalışmalarında aktif sivil toplum kuruluşları ile tanışma olanağı sağlamak ve Avrupa-Akdeniz ülkeleri arasında AGH alanında yeni projeler geliştirmek için karşılıklı işbirlikleri oluşturmaktır. Etkinlik dili İngilizce’dir. Türkiye’den 2 kişinin katılımı sağlanacaktır. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2015’tir. Erasmus+ Gençlik Programı Ulusötesi İş Birliği Faaliyetleri(TCA) kapsamında, başvurusu kabul edilen katılımcıların ekonomi sınıfı seyahat, vize ve seyahat sigortası masrafları kendileri ile yapılacak sözleşmeler doğrultusunda karşılanacaktır. Etkinlik süresince konaklama ve yemekleri ev sahibi ülkenin ulusal ajansı tarafından tedarik edilecektir. Kabul edilen katılımcılara ülkelere göre değişen oranlarda ön...
19-23 Ekim 2015 tarihleri arasında Türkiye’de “Jump in EVS EuroMed” başlıklı ortaklık kurma faaliyeti düzenlenecektir. Etkinlik; yeni ortaklıklar kurmayı ve Güney Akdeniz ülkelerinde AGH projelerinin kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Etkinlik dili İngilizce’dir ve Türkiye’den 4 kişi seçilecektir. Son başvuru tarihi 1 Eylül 2015′tir. Erasmus+ Gençlik Programı Ulusötesi İş Birliği Faaliyetleri(TCA) kapsamında, başvurusu kabul edilen katılımcıların ekonomi sınıfı seyahat, vize ve seyahat sigortası masrafları kendileri ile yapılacak sözleşmeler doğrultusunda karşılanacaktır. Etkinlik süresince konaklama ve yemekleri ev sahibi ülkenin ulusal ajansı tarafından tedarik edilecektir. Kabul edilen katılımcılara ülkelere göre değişen oranlarda ön ödeme yapılabilmektedir. Ancak, Avrupa Komisyonu’yla yapılan anlaşmanın gecikmesinden dolayı ilgili faaliyet için ödemeler Ekim ayının...
10-13 Eylül 2015 tarihleri arasında Konstancin-Jeziorna / Polonya’da “Gençlik ve Okul Değişimi” Eğitim Kursu düzenlenecektir. Etkinliğin amacı; gençlik ve okul eğitim projelerinde kullanılan çalışma ve değerlendirme yöntemlerinin kalitelerini geliştirmek,  iyi uygulama örneklerinin değişimi, organizasyonlar ve okullar arasında network ve ortaklık gelişimini desteklemektir. Eğitim dili İngilizce’dir. Türkiye’den 3 kişinin katılımı desteklenecektir. Son başvuru tarihi 3 Temmuz 2015’tir. Erasmus+ Gençlik Programı Ulusötesi İş Birliği Faaliyetleri(TCA) kapsamında, başvurusu kabul edilen katılımcıların ekonomi sınıfı seyahat, vize ve seyahat sigortası masrafları kendileri ile yapılacak sözleşmeler doğrultusunda karşılanacaktır. Etkinlik süresince konaklama ve yemekleri ev sahibi ülkenin ulusal ajansı tarafından tedarik edilecektir. Kabul edilen katılımcılara ülkelere göre değişen oranlarda ön ödeme yapılabilmektedir. Ancak,...