DUYURULAR

25 – 28 Mart 2015 tarihleri arasında Polonya’da yeni gelenler için Uluslararası İşbirliği eğitim kursu düzenlenecektir. Eğitim kursunun amacı, yeni başlayanları Erasmus+ Gençlik Programı altında uluslararası projelere başlamaları için teşvik etmektir. Katılımcılardan istenen şartlar arasında; yerel düzeyde gençlerle çalışma deneyimi olan ve uluslararası düzeyde deneyimi olmayan, en az 18 yaşında ve İngilizce iletişim kurabiliyor olmaları istenmektedir. Son başvuru tarihi 12 Şubat 2015‘tir. Erasmus+ Gençlik Programı Ulusötesi İş Birliği Faaliyetleri(TCA) kapsamında, başvurusu kabul edilen katılımcıların ekonomi sınıfı seyahat, vize ve seyahat sigortası masrafları kendileri ile yapılacak sözleşmeler doğrultusunda karşılanacaktır. Etkinlik süresince konaklama ve yemekleri ev sahibi ülkenin ulusal ajansı tarafından tedarik edilecektir. Kabul edilen...
UNESCO Dünya Miras Eğitimi Programı çerçevesinde 2015 yılı Dünya Miras Gönüllüleri Kampanyası için iki temel konu belirlenmiştir. Bu konular; UNESCO’nun 70. Yıldönümü ve 2011-2020 yılları arasında ilan edilen Biyoçeşitlilik On Yılıdır. Sivil Toplum Kuruluşları için son başvuru tarihi: 9 Ocak 2015 Kamu kurumları için son başvuru tarihi: 13 Şubat 2015 Ayrıntılı bilgi için: http://whc.unesco.org/en/news/1195/
Toplam 20.000.000 TL bütçeli Yenilikçi İstanbul Programı, İstanbul Kalkınma Ajansı 2015 Mali Destek Programı kapsamında desteklenmekte olup, programın genel hedefi İstanbul’un yüksek katma değerli, teknoloji ve bilgi yoğun ürün ve hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi için Ar-Ge ve yenilik odaklı ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesidir.Programın öncelikleri; Öncelik 1: İşletmelerde Ar-Ge ve yenilik çalışmalarının artmasını sağlayacak kurumsal kapasitenin oluşturulması Öncelik 2: Bilgi ve teknoloji transferini destekleyecek ortak kullanım alanı ve/veya ara yüz yapılarının oluşturulması Öncelik 3: stanbul’da yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kentsel hizmetlerde yenilikçi uygulamaların geliştirilerek hayata geçirilmesinin sağlanmasıdır. Program kapsamında projelere sağlanacak asgari destek tutarı 200.000 TL, azami destek tutarı ise 1.500.000TL'dir. Proje...
Romanya Aspen Enstitüsü tarafından düzenlenen Genç Liderler Programı’nın 2015 yılında dokuzuncusu gerçekleştirilecektir. Genç Liderler Programı her yıl Aspen Enstitüsü’nün bölgesel ağını geliştirmek ve toplum içerisinde liderliği desteklemek ve teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir. Programa katılmak isteyen adayların 25-35 yaş arasında olmaları ve bunun yanında girişimcilik ve liderlik potansiyellerini göstermiş olmaları gerekmektedir. Adaylar; Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Gürcistan, Macaristan, Kosova, Makedonya, Moldova Cumhuriyeti, Karadağ, Romanya, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna’dan seçilecektir. Romanya’da gerçekleşecek OLAN program dört modülden oluşmaktadır. Katılımcıların çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Enstitü kabul edilen adayların konaklama, yemek ve okuma materyalleri masraflarını karşılayacaktır. Adaylar sadece ulaşım masraflarını...
nternational Center for New Media (ICNM) is searching for one volunteer who would like to do his or her service from August 2015 – January 2016 (6 months). The organisation: ICNM is a Non Profit Organization, working throughout the European Countries (33) and networking around the world (Africa, America, Asia). The organisation implements programs and projects regarding analysis, support and training for the development of New Media content and markets. ICNM organizes different competitions, like the World Summit Award (WSA). This is a global activity to select and promote the world’s best e-Content and most innovative ICT applications. It offers a worldwide platform...
Her yıl Strazburg’da düzenlenen ve oldukça yetenekli ve motive olmuş Avrupalı Gençleri bir araya getiren bu etkinlik AB karar alma süreci ve politikalarının benzersiz bir simülasyonunu sunmaktadır. Katılımcılar, 11-18 Nisan 2015 tarihleri arasında (yer ve tarih daha sonra teyit edilecektir) Strazburg, Fransa’daki Avrupa Parlamentosu binasında Avrupa Kurumlarının doğru işleyişini birinci elden tecrübe etme fırsatına sahip olacaklardır. AB üye ülkelerden, AEA ülkelerinden (Norveç, Lihtenştayn, İzlanda ve İsviçre), Doğu Ortaklığı Ülkelerinden (Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Ukrayna), Güney Akdeniz Ülkelerinden (Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye, Tunus), Batı Balkan Ülkelerinden (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Sırbistan), Makedonya Cumhuriyetinden, Türkiye Cumhuriyetinden...
Depaul Ireland supports vulnerable people who are homeless or at risk of homelessness. We work from low threshold principles to provide accommodation and key services to people who are often multiply excluded from other services. Our services span community and outreach, vulnerable families, harm reduction accommodation services and criminal justice and mental health services. Depaul Ireland offers homeless and disadvantaged people the opportunity to fulfil their potential and move towards an independent and positive future. Please note you must be over 18 years old by July 1st 2015 and below 31 years old by 4th February 2015. (18-30 year old applicants). The most...
We have 2 projects. Volunteers work in team with other volunteers and under supervision of professionals. 1. Project: 4 volunteers, project in catalogue: 2014-1-LV02-KA110-000482. In Latvia, Jurmala city. HO: Vaivary primary school: integrative school for children with/with out disabilities Starting at 01/09/15 – 31/06/16 (10 month EVS in Latvia) 2. Project: 2 volunteers, project in catalogue: 2014-1-LV02-KA110-000483., In Latvia, Riga city. HO: Support house for young adults after orphanages (social work and support institution); Starting at 01/06/15 – 30/05/16 (12 month EVS in Latvia) Main activities for Vaivari school (1st project): Tasks: Roles of EVS volunteers will be to support work of organization. Main responsibilities and roles...
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından IPARD Programı kapsamında, 13. Çağrı Döneminde başvuru sayılarının artırılması ve proje kalitesinin yükseltilmesi amacıyla 13. Başvuru Çağrı Dönemi için proje hazırlayan danışman firmalara yönelik olarak 25-26 ARALIK (Perşembe-Cuma) 2014 tarihleri arasında Ankara’da 2 (iki) günlük bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.Toplantı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kampüsünde bulunan Atatürk Konferans Salonunda yapılacaktır.Bilgilendirme toplantısında aşağıdaki konulara yer verilecektir: Başvuru Çağrı Döneminden itibaren kullanılmaya başlanacak Yeni Online Başvuru Sisteminin kullanılmasında ve başvuruların sisteme girilmesinde dikkat edilecek hususlar, Teklif Alma Kuralları çerçevesinde dikkat edilmesi gereken hususlar, Makine Ekipmanlar için uygulanan pazar fiyat araştırmaları ve dikkat edilmesi gereken hususlar, Sözleşme işlemleri ve zeyilnamelerle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar, Çağrı Dönemi Başvuru...
15-19 Nisan 2015 tarihleri arasında Polonya’da gençlik değişimine yeni katılanlar için çok taraflı eğitim kursu düzenlenecektir. Eğitim kursunun amacı, gençlik çalışmaları alanında aktif uygulayıcılara uluslararası öğrenme deneyimi sunmak ve yeteneklerini geliştirmektir.Türkiye’den 4 kişinin katılımı desteklenecektir. Etkinlik dili İngilizce’dir. Son başvuru tarihi 22 Şubat 2015‘tir. Erasmus+ Gençlik Programı Ulusötesi İş Birliği Faaliyetleri(TCA) kapsamında, başvurusu kabul edilen katılımcıların ekonomi sınıfı seyahat, vize ve seyahat sigortası masrafları kendileri ile yapılacak sözleşmeler doğrultusunda karşılanacaktır. Etkinlik süresince konaklama ve yemekleri ev sahibi ülkenin ulusal ajansı tarafından tedarik edilecektir. Kabul edilen katılımcılara ülkelere göre değişen oranlarda ön ödeme yapılabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için: http://www.ua.gov.tr/kurumsal/duyuru-ve-etkinlikler