Erasmus +

Erasmus + Programı 2018 Teklif Çağrıları Yayınlandı ! Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında hareketlilik ve işbirliği faaliyetlerini içeren 2018 Erasmus + Teklif Çağrısı'nı yayınladı. 2018 yılında 200 milyon Avro artışla 2,7 Milyar Avro’ya ulaşan Erasmus+ bütçesiyle, Program katılımcısı ülkelerin gençler başta olmak üzere herkese yüksek kaliteli eğitim sağlanması, hızlı değişen toplumlara uyumlarını artırmak için gençlerin becerilerinin geliştirilmesi hedefleriyle işbirliklerini güçlendirmeleri amaçlanmaktadır. Aşağıda Erasmus+ Programına ait faaliyetler ile bu faaliyetlere ilişkin 2018 yılı son başvuru tarihleri verilmektedir. Erasmus+ 2018 Son Başvuru Tarihleri Erasmus+ 2018 Yılına Ait Teklif Çağrısı Erasmus+ 2018 Program Rehberi (EN)
2016 Erasmus+ Teklif Çağrısı ve Program Rehberi için tıklayınız. Teklif Çağrısı (ve düzeltmesi) ile duyurulan, Erasmus+ Yükseköğretim projeleri için 2016 son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Proje Türü 2016 Son Başvuru Tarihi KA1 Eğitim ve Öğretim Alanında Bireylerin Hareketliliği (KA 103; KA 107) 2 Şubat 2016, saat 12.00 (Brüksel saati ile) KA1 Yükseköğretim Hareketlilik  Konsorsiyumu Akreditasyon Başvuruları (KA 108) 2 Şubat 2016, saat 12.00 (Brüksel saati ile) KA2 Eğitim ve Öğretim Alanında Stratejik Ortaklıklar (KA 203) 31 Mart 2016, saat 12.00 (Brüksel saati ile) KA1 Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri 18 Şubat 2016, saat 12.00 (Brüksel saati ile) KA2 Bilgi Ortaklıkları, Sektörel Beceri Ortaklıkları 26 Şubat 2016, saat 12.00 (Brüksel saati ile) KA2 Yükseköğretim...
Erasmus+ Programı kapsamında sunulabilecek 2 tür proje bulunmaktadır: Ülke Merkezli Projeler (Başvurular Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılır) Merkezi Projeler (Başvurular Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu’na bağlı Eğitim, İşitsel ve Görsel Kültür Yürütme Ajansı’na yapılır) Ülke Merkezli Projeler KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Okul Eğitimi Mesleki Eğitim Yükseköğretim Yetişkin Eğitimi Gençlik Değişimleri Avrupa Gönüllü Hizmeti Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Mesleki Eğitim Yükseköğretim Yetişkin Eğitimi Gençlik KA3 Politika Reformlarına Destek Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcılar Arasında Toplantılar Merkezi Projeler KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti Organizasyonları (TR, EN) Ortak Yüksek Lisans Derecesi (TR, EN) Yüksek Lisans Öğrencileri için Kredi Garantisi (TR, EN) KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişim için İşbirliği Bilgi Ortaklıkları (TR, EN) Sektörel Beceri...
Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir. Erasmus+ Programı’nın Amaçları Nedir, Programa Niye Erasmus Adı Verilmiştir? 2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanıyor. Erasmus+ Programı; eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsıyor. Erasmus+ Programı’na bu adın verilmesindeki ana sebep, kamuoyunda daha fazla tanınan, yurtdışında eğitim ve Avrupa işbirliği ile güçlü bir şekilde özdeşleştirilen önceki Erasmus programının...