HABERLER

Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu Teklif Çağrısı Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu’nun genel amacı; “Yerel turizm aktörlerinin ve sivil toplum örgütlerinin kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirlikleri geliştirerek kapasitelerinin art...ırılması ve sürdürülebilir turizm alanında iyi örneklerin çoğalması” dır. Kimler Başvurabilir Bu bölüm STD Fonu'na kimlerin başvurabileceğini ve hangi ortak kuruluşların yer alabileceğini tanımlamaktadır. STD Fonuna;   Türkiye’de kayıtlı Tüzel kişiliğe sahip Kar amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri ile bu kuruluşların oluşturmuş olduğu odalar, birlikler, kooperatifler, mesleki dernekler, federasyonlar, dernekler, vakıflar ile Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri/Merkezleri başvurabilir. Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 11 Nisan 2014 http://www.gelecekturizmde.com/surdurulebilir-turizm-programi/surdurulebilir-turizm-destek-fonu-kapsami/
Halk Sağlığı Müdürlüğü toplantı salonunda Koordinasyon Merkezimiz uzmanlarından ve Eurodesk Temas Noktası irtibat kişisi Bilgehan HARMANŞAH tarafından 2014-2020 döneminde uygulanacak olan Erasmus + Programı hakkında bilgilendirme toplantısı 28 Ocak 2014 tarihinde yapıldı. Toplantıda Erasmus + Programının ana eylemleri ve alt eylemleri hakkında açıklamalar yapıldıktan sonra katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Toplantıya kamu kurumları ve STK' lardan 50 personel katıldı.