HABERLER

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir. Erasmus+ Programı ile Neler Değişiyor? Erasmus+ Programı, temel amaçlar ve faaliyetler açısından bakıldığında mevcut programdan çok büyük farklılıklar içermiyor. Ancak, mevcut programın etkinliğinin arttırılması, daha kolay uygulanabilir ve sade bir yapıya kavuşabilmesi amacıyla bazı değişiklikler öngörülüyor. Erasmus+ Programı ile gelen yenilikleri şöyle sıralayabiliriz: Hayatboyu Öğrenme Programları bünyesinde yürütülmüş olan Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig programları ile Gençlik Programı ve  5 uluslararası işbirliği programı (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink...
İçişleri Bakanlığınca yapılan yardımlardan faydalanmak isteyen derneklerin aşağıda belirtilen konularla ilgili projelerini “Başvuru Rehberi”ne göre hazırlamaları ve 30 Nisan 2014 tarihine kadar Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. 2014 yılı için desteklenecek proje konuları, İçişleri Bakanlığınca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. a)   İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler, b)   Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyalogunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler, c)   Sivil toplum kuruluşlarının yönetim ve işlevsel kapasitelerini arttırmaya yönelik projeler, d)   Toplumun farklı kesimleri arasında işbirliği ve etkileşimi arttırmaya yönelik projeler, e)   Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik...
“Dezavantajlı Kişilerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttrılması, İşgücü Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması ve İşgücü Piyasasına Girişlerinin Önünde Yer Alan Engellerin Ortadan Kaldırılması” Program : İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Faydalanıcı : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İhale Türü : Hibe İhale Durumu : Açık Kapanış Tarihi : 10.06.2014 16:00 PROGRAMIN HEDEFLERİ VE ÖNCELİKLİ KONULAR Bu teklif çağrısının genel amacı, dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve/veya istihdam edilebilirliğinin arttrılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer aan engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu teklif çağrısının özel amaçları: • Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılması ve bunların işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, •...
Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu Bilgilendirme Toplantısı 01 Nisan 2014 Salı Niğde Valiliği Proje Destek ve Uygulama Birimi tarafından, Anadolu Efes, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu (UNDF) tarafından desteklenen ‘Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu’ teklif çağrısı bilgilendirme toplantısı Valilik toplantı salonunda yapıldı. Vali Yardımcısı Abdullah Uçgun başkanlığında gerçekleşen toplantıya ilçe kaymakamları, kurumların proje birimi çalışanları ile turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Vali Yardımcısı Uçgun, yaptığı açılış konuşmasında; sürdürülebilir turizm destek fonunun uygulandığı bölgede cinsiyet eşitliği, ekonomik kalkınma, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal içerme başlıklı dört temel ilke üzerine hazırlanmış projelere 15.000 TL ile 90.000 TL arasında maddi kaynak...
Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu Teklif Çağrısı Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu’nun genel amacı; “Yerel turizm aktörlerinin ve sivil toplum örgütlerinin kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirlikleri geliştirerek kapasitelerinin art...ırılması ve sürdürülebilir turizm alanında iyi örneklerin çoğalması” dır. Kimler Başvurabilir Bu bölüm STD Fonu'na kimlerin başvurabileceğini ve hangi ortak kuruluşların yer alabileceğini tanımlamaktadır. STD Fonuna;   Türkiye’de kayıtlı Tüzel kişiliğe sahip Kar amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri ile bu kuruluşların oluşturmuş olduğu odalar, birlikler, kooperatifler, mesleki dernekler, federasyonlar, dernekler, vakıflar ile Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri/Merkezleri başvurabilir. Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 11 Nisan 2014 http://www.gelecekturizmde.com/surdurulebilir-turizm-programi/surdurulebilir-turizm-destek-fonu-kapsami/
Halk Sağlığı Müdürlüğü toplantı salonunda Koordinasyon Merkezimiz uzmanlarından ve Eurodesk Temas Noktası irtibat kişisi Bilgehan HARMANŞAH tarafından 2014-2020 döneminde uygulanacak olan Erasmus + Programı hakkında bilgilendirme toplantısı 28 Ocak 2014 tarihinde yapıldı. Toplantıda Erasmus + Programının ana eylemleri ve alt eylemleri hakkında açıklamalar yapıldıktan sonra katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Toplantıya kamu kurumları ve STK' lardan 50 personel katıldı.