HABERLER

T.C.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerimiz için daha iyi yaşam koşulları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amaçları doğrultusunda Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde proje teklif çağrısına (2016 – II Genel Çağrı) çıkılmıştır. Proje başvuruları 01 Aralık 2016 – 16 Aralık 2016 tarihleri arasında Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi https://gpdp.gsb.gov.tr/ üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru yapabilmek için öncelikle sisteme kayıt olunması gerekmektedir.Elektronik ortamda yapılan başvuru tamamlandıktan sonra anılan sistem üzerinden Proje Başvuru Formu ve eklerinin çıktısı alınarak ve gerekli imzalar tamamlanarak oluşturulan proje teklif dosyasının, Gençlik ve...
2017 Erasmus+ Teklif çağrısı ve program rehberi Avrupa Komisyonu tarafından yayınlandı. Son Başvuru Tarihleri : KA1 (ANA EYLEM 1)  : BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ SON BAŞVURU TARİHLERİ *Gençlik Alanında Bireylerin Hareketliliği Son Başvuru Tarihleri : 1.Başvuru Dönemi  : 02 Şubat 2017 2.Başvuru Dönemi : 26 Nisan 2017 3.Başvuru Dönemi : 04 Ekim 2017 *Eğitim ve Öğretim Alanında Bireylerin Hareketliliği Son Başvuru Tarihi : 02 Şubat 2017 (Okul Eğitimi- Mesleki Eğitim – Yetişkin Eğitimi -Yükseköğretim ) *Erasmus Mundus Ortak Master Dereceleri Son Başvuru Tarihi  : 16 Şubat 2017 *Büyük Ölçekli AGH Etkinlikleri Son Başvuru Tarihi :  05 Nisan 2017 KA2  (ANA EYLEM 2) : STRATEJİK ORTAKLIKLAR SON BAŞVURU TARİHLERİ : *Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar Son Başvuru Tarihleri...
Erasmus+ Programı KA3- Politika Reformu için Destek başlığı altında yer alan Gençlik Alanında Sivil Toplum İşbirliği çağrısı yayınlandı. Bu Çağrının hedefi, Gençlik alanında aktif olan Avrupa’daki sivil toplum kuruluşlarına ve Avrupa ölçeğindeki aktif ağlara işletme hibesi olarak yapısal destek sağlamaktır. Bu Çağrı kapsamında desteklenecek kurumlardan şu etkinlikleri yürütmeleri beklenmektedir: Gençlerin istihdamını teşvik etmek, Toplumda gençlerin yetkilendirilmesini ve karar verme süreçlerine katılmalarını teşvik etmek, Avrupa’da gençlerin kişisel, sosyo eğitimsel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamak, Avrupa, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde gençlik çalışanlarına, çalışmalarına katkı sağlamak, Avrupa, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde gençleri ve gençlik kuruluşlarını etkileyen politika konularının geliştirilmesine ve/veya görüşülmesine gençlerin katılımını sağlamak, Avrupa’da gençler arasında fırsat eşitliği ve...
Niğde Valiliği  Avrupa Birliği’ne  Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu (UDYK) 2016 yılı 3. toplantısı Vali Yardımcısı Abdullah UÇGUN başkanlığında Niğde Valiliği Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya UDYK üyesi kurumlar, kurum müdürleri, kurumların proje birimi çalışanları ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda kısaca Avrupa Birliğinin tarihçesi ve Türkiye-AB ilişkilerinden bahsedildikten sonra, AB fasıllarından 33. Fasıl (Bütçe ve Mali Hükümler), Erasmus programı çerçevesinde ülkemize ayrılan kaynaklar ve proje başvuruları kabul edilen projeler , Ahiler Kalkınma Ajansının Mali Destek proje çağrısı ve kabul edilen projeler hakkında da bilgilendirme yapıldı. Eurodesk tarafından yürütülen Time to Move  faaliyeti ile ilgili bilgi verildi.Toplantıda AB UDYK üyesi olan kurum...
Niğde Valiliği  Avrupa Birliği’ne  Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu (UDYK) 2016 yılı 2. toplantısı Vali Yardımcısı Abdullah UÇGUN başkanlığında Niğde Valiliği Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya UDYK üyesi kurumlar, kurum müdürleri, kurumların proje birimi çalışanları ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda halihazırda yürütülen Avrupa Birliği Projeleri ile, ayrıca Erasmus programı çerçevesinde ülkemize ayrılan kaynaklar ve proje başvuruları hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu kaynaklardan en üst seviyede yararlanmak için kurumların proje faaliyetlerine destek verilmesi konusu gündeme getirildi ve kurumların proje üretimi ve koordinasyon sırasında karşılaştığı sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulması ve gerekli desteklerin sağlanması konusuna vurgu yapıldı. Bir sonraki UDYK toplantısı için AB fasıllarından 33....
Niğde Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Proje Destek ve Uygulama Birimi ve Ahiler Kalkınma Ajansının işbirliği ile 30 Haziran 2016  – 1 Mayıs 2016  tarihleri arasında Niğde Esnaf ve Sanatkârlar Odasında Proje Döngüsü Eğitimi düzenlenmiştir. İlimizdeki Kamu Kurumlarının hibe çağrılarından daha fazla faydalanması amacıyla her kurumdan projelere ilgisi ve becerisi olanlardan Proje İrtibat Personeli olarak belirlenen personellerin katılımıyla 3 gün süren eğitim ile proje hazırlanması, teklif dosyası oluşturulması, proje değerlendirme ve hibe programları anlatılarak hedeflenen amaca uygun bilgilendirme yapılmıştır.  
16 Mayıs 2016 – 16 Ağustos 2016 tarihleri arasında Finlandiya’da  yapılacak olan uzun dönem AGH projesi için 2 gönüllü aranıyor. AGH projesi gönüllülük süresince Anjala’da bulunan gençlik merkezlerinin, yatılı okulların ziyareti ve  günlük çalışmalarıyla bağlantılı olacaktır. Gönüllülerden beklenilen işler, gençlik merkezinde çalışan gençler ile faaliyetleri organize etmek ve düzenlemektir. Gönüllüler rehberlik ve öğretmenlik için yaratıcı ve faklı öğretme yöntemlerini öğrenip geliştirebileceği takım çalışmalarının bir parçası olacaktır. CV’lerinizi ve motivasyon mektuplarınızı  evswithsystemandgeneration@gmail.com adresine yollayabilirsiniz.
Seminer   Bonn /Almanya’da 27-28 Haziran 2016 tarihleri arasında düzenlenecektir. Seminer, AB Gençlik Stratejisinin uygulanması, işlerin durumunu tanımak ve yansıtmak için bir fırsat sunuyor. Türkiye’den 4 katılımcının gönderileceği forumun dili İngilizce’dir. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2016‘dır. Erasmus+ Gençlik Programı Ulusötesi İş Birliği Faaliyetleri(TCA) kapsamında, başvurusu kabul edilen katılımcıların ekonomi sınıfı seyahat, vize ve seyahat sigortası masrafları kendileri ile yapılacak sözleşmeler doğrultusunda karşılanacaktır. Etkinlik süresince konaklama ve yemekleri ev sahibi ülkenin ulusal ajansı tarafından tedarik edilecektir. Katılımcıların sözleşme kapsamındaki uygun masrafları için faaliyet sonrasında tek seferde ödeme yapılır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.
Portekiz’de Madeira Adası'nda 10-16 Mayıs 2016 tarihleri arasında NICE Mates düzenlenecektir. Çalışmanın amacı gençlik alanlarında stratejik ortaklıkların raporlanması ve yönetilmesi için katılımcıların yeterliliklerinin geliştirilmesi yoluyla kaliteli projelerin uygulanması için hedef grubu desteklemektir. Etkinlik dili İngilizcedir. Türkiye’den 2 kişi gönderilecektir. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2016‘dır. Erasmus+ Gençlik Programı Ulusötesi İş Birliği Faaliyetleri(TCA) kapsamında, başvurusu kabul edilen katılımcıların ekonomi sınıfı seyahat, vize ve seyahat sigortası masrafları kendileri ile yapılacak sözleşmeler doğrultusunda karşılanacaktır. Etkinlik süresince konaklama ve yemekleri ev sahibi ülkenin ulusal ajansı tarafından tedarik edilecektir. Katılımcıların sözleşme kapsamındaki uygun masrafları için faaliyet sonrasında tek seferde ödeme yapılır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.
M-ERA.NET, Avrupa ülkeleri arasında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği konularında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacını taşımaktadır. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. Proje çağrısına en az 2 farklı ülkeden 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir. Projeye, farklı ülkeleden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren kuruluşlar katılmaktadır. TÜBİTAK projede, Türkiye’yi  temsil etmektedir. Proje ön başvurularının 14 Haziran 2016 Brüksel saati ile 12.00’a kadar yapılması ve Türkiye’den katılan firmalar tarafından 21 Haziran 2016 Türkiye saati ile12.00’a kadar TÜBİTAK’a ön kayıt başvurusu yapılması gerekmektedir. Çağrı ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere https://www.m-era.net/joint-call-2016 internet adresinden ulaşabilirsiniz. Ortak arama için http://www.nmpteam.com/ adresini...