HABERLER

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yerel STK’lara yönelik olarak uygulanacak olan “Yerel STK’lar Hibe Programı” teklif çağrısı yayınlanmıştır. Toplam bütçesi 1.750.000 Avro olan hibe programının amacı STK’ların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, lobicilik ve savunuculuk faaliyetlerinin desteklenmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesidir. Bu çerçevede STK’lar tarafından hazırlanacak projelere azami 60.000 Avro, asgari 40.000 Avro destek sağlanacaktır. Proje başvurularının 18 Ağustos 2017 tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne yapılması gerekmektedir.   Yerel Duyuru (Local Publication) Hibe Başvuru Sahipleri için Rehber (Guidelines for Grant Applicants) Doldurulması Gereken Belgeler (Documents to be Filled) Bilgi Verme Amaçlı Sunulan Belgeler (Documents for Information)
Ahiler Kalkınma Ajansı, 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır. Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı http://www.ahika.gov.tr/  internet sitesinden temin edilebilir. Program kapsamında kullandırılacak destek miktarı toplam 400.000,00 TL’dir. Programın Amacı Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Bu destek programının özel amaçları şunlardır:     1.  Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi, 2.  Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve...
2017 SODES Proje Teklif Çağrısına çıkılmıştır. GAP ve DAP illeri, Adana, Aksaray, Bayburt, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Niğde, Osmaniye, Sivas ve Yozgat illerinde uygulanacak olan SODES programının Proje teklifleri internet sitemizden erişime açılacak olan SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla, 23 Şubat–16 Mart 2017 tarihleri arasında başvuru sahipleri tarafından valiliklere; 17 Nisan 2017 tarihine kadar ise Valilik Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmeden sonra valilikler tarafından Bakanlığa gönderilecektir. Valilik Değerlendirme Komisyonu, kendilerine sunulan projeleri; SODES tanımındaki amaçlara uygunluk, sürdürülebilirlik, projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık, projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi, projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler, proje hedef kitlesinin genişliği ve ilin...
Yeşilay bağımlılıkla mücadele alanında sosyal destek temelli yenilikçi projeler üreten STK ve üniversiteler için mali destek programını açıkladı. Program, sosyal destek temelli yenilikçi projeler ile gençler ve tanımlı hedef kitleler üzerinde yerel ve ulusal çapta iyi uygulama örneklerinin ve farkındalığın oluşturulmasını amaçlamaktadır. 09.11.2016 itibariyle “2016 Yılı Aşamalı Proje Teklif Çağrısı” kapsamında Bağımlılıkla Mücadele Destek Programını ilan edilmiştir. Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele anlayışı ve kuruluş amaçları çerçevesinde ülkesel hedeflerle kurumsal stratejik plandaki hedef ve önceliklere uygun olarak geliştirilen Bağımlılıkla Mücadele Destek Programına ilişkin künye ve detaylar aşağıda belirtilmiştir. Programın Amacı Bağımlılıkla mücadele alanında önleme, sosyal destek temelli yenilikçi projeler ile gençler ve tanımlı hedef kitleler üzerinde...
T.C.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerimiz için daha iyi yaşam koşulları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amaçları doğrultusunda Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde proje teklif çağrısına (2016 – II Genel Çağrı) çıkılmıştır. Proje başvuruları 01 Aralık 2016 – 16 Aralık 2016 tarihleri arasında Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi https://gpdp.gsb.gov.tr/ üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru yapabilmek için öncelikle sisteme kayıt olunması gerekmektedir.Elektronik ortamda yapılan başvuru tamamlandıktan sonra anılan sistem üzerinden Proje Başvuru Formu ve eklerinin çıktısı alınarak ve gerekli imzalar tamamlanarak oluşturulan proje teklif dosyasının, Gençlik ve...
2017 Erasmus+ Teklif çağrısı ve program rehberi Avrupa Komisyonu tarafından yayınlandı. Son Başvuru Tarihleri : KA1 (ANA EYLEM 1)  : BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ SON BAŞVURU TARİHLERİ *Gençlik Alanında Bireylerin Hareketliliği Son Başvuru Tarihleri : 1.Başvuru Dönemi  : 02 Şubat 2017 2.Başvuru Dönemi : 26 Nisan 2017 3.Başvuru Dönemi : 04 Ekim 2017 *Eğitim ve Öğretim Alanında Bireylerin Hareketliliği Son Başvuru Tarihi : 02 Şubat 2017 (Okul Eğitimi- Mesleki Eğitim – Yetişkin Eğitimi -Yükseköğretim ) *Erasmus Mundus Ortak Master Dereceleri Son Başvuru Tarihi  : 16 Şubat 2017 *Büyük Ölçekli AGH Etkinlikleri Son Başvuru Tarihi :  05 Nisan 2017 KA2  (ANA EYLEM 2) : STRATEJİK ORTAKLIKLAR SON BAŞVURU TARİHLERİ : *Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar Son Başvuru Tarihleri...
Erasmus+ Programı KA3- Politika Reformu için Destek başlığı altında yer alan Gençlik Alanında Sivil Toplum İşbirliği çağrısı yayınlandı. Bu Çağrının hedefi, Gençlik alanında aktif olan Avrupa’daki sivil toplum kuruluşlarına ve Avrupa ölçeğindeki aktif ağlara işletme hibesi olarak yapısal destek sağlamaktır. Bu Çağrı kapsamında desteklenecek kurumlardan şu etkinlikleri yürütmeleri beklenmektedir: Gençlerin istihdamını teşvik etmek, Toplumda gençlerin yetkilendirilmesini ve karar verme süreçlerine katılmalarını teşvik etmek, Avrupa’da gençlerin kişisel, sosyo eğitimsel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamak, Avrupa, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde gençlik çalışanlarına, çalışmalarına katkı sağlamak, Avrupa, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde gençleri ve gençlik kuruluşlarını etkileyen politika konularının geliştirilmesine ve/veya görüşülmesine gençlerin katılımını sağlamak, Avrupa’da gençler arasında fırsat eşitliği ve...
Niğde Valiliği  Avrupa Birliği’ne  Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu (UDYK) 2016 yılı 3. toplantısı Vali Yardımcısı Abdullah UÇGUN başkanlığında Niğde Valiliği Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya UDYK üyesi kurumlar, kurum müdürleri, kurumların proje birimi çalışanları ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda kısaca Avrupa Birliğinin tarihçesi ve Türkiye-AB ilişkilerinden bahsedildikten sonra, AB fasıllarından 33. Fasıl (Bütçe ve Mali Hükümler), Erasmus programı çerçevesinde ülkemize ayrılan kaynaklar ve proje başvuruları kabul edilen projeler , Ahiler Kalkınma Ajansının Mali Destek proje çağrısı ve kabul edilen projeler hakkında da bilgilendirme yapıldı. Eurodesk tarafından yürütülen Time to Move  faaliyeti ile ilgili bilgi verildi.Toplantıda AB UDYK üyesi olan kurum...
Niğde Valiliği  Avrupa Birliği’ne  Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu (UDYK) 2016 yılı 2. toplantısı Vali Yardımcısı Abdullah UÇGUN başkanlığında Niğde Valiliği Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya UDYK üyesi kurumlar, kurum müdürleri, kurumların proje birimi çalışanları ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda halihazırda yürütülen Avrupa Birliği Projeleri ile, ayrıca Erasmus programı çerçevesinde ülkemize ayrılan kaynaklar ve proje başvuruları hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu kaynaklardan en üst seviyede yararlanmak için kurumların proje faaliyetlerine destek verilmesi konusu gündeme getirildi ve kurumların proje üretimi ve koordinasyon sırasında karşılaştığı sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulması ve gerekli desteklerin sağlanması konusuna vurgu yapıldı. Bir sonraki UDYK toplantısı için AB fasıllarından 33....
Niğde Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Proje Destek ve Uygulama Birimi ve Ahiler Kalkınma Ajansının işbirliği ile 30 Haziran 2016  – 1 Mayıs 2016  tarihleri arasında Niğde Esnaf ve Sanatkârlar Odasında Proje Döngüsü Eğitimi düzenlenmiştir. İlimizdeki Kamu Kurumlarının hibe çağrılarından daha fazla faydalanması amacıyla her kurumdan projelere ilgisi ve becerisi olanlardan Proje İrtibat Personeli olarak belirlenen personellerin katılımıyla 3 gün süren eğitim ile proje hazırlanması, teklif dosyası oluşturulması, proje değerlendirme ve hibe programları anlatılarak hedeflenen amaca uygun bilgilendirme yapılmıştır.