MANŞET

2019 Yılı Mali Destek Programları, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 2.09.2019 tarihi itibarıyla İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma ile Sosyal Kalkınma konu başlıklarında ilan edilmiştir. Programlar kapsamında kullandırılacak destek miktarı toplam 25.000.000,00 TL’dir. İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi İçin TIKLAYINIZ. Örnek Belgeler (Ekler) Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru Rehberi İçin TIKLAYINIZ. Örnek Belgeler (Ekler)
Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Destek Programında Üçüncü Dönem Başlıyor! Toplam bütçesi 3 milyon avro olan hibe programı ile sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapılarının, karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin güçlendirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.  Dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kar amacı gütmeyen kooperatiflerin projelerine en az 60 bin avro, en fazla 100 bin avro hibe desteği sağlanacaktır. Proje başvurularının 17 Eylül 2019 - saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerekmektedir. Detaylı bilgi için; •Hibe Rehberi (İngilizce) •Hibe Rehberi (Türkçe) •Yerel Duyuru (İngilizce) •Doldurulması gereken dokümanlar ...
NİĞDE'nin kalkınması için hazırlanan “Marka Kent Niğde” projesi kapsamanda “Benimde Söyleyeceklerim Var” anketi başlatıldı. Niğde Valiliği bahçesine vatandaşların ankete katılıp Niğde için fikirlerini sunmaları için anket çadırı kuruldu. Yüz yüze ankete 08-14 Nisan 2019 tarihlerinde 08.00-20.00 saatleri arasında katılabilirsiniz. Ankete 08-21 Nisan 2019 tarihleri arasında internet üzerinden de katılabilirsiniz.  Anketi online doldurmak için TIKLAYINIZ. 
2018 Yılı Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği Projeleri Başvuru Sonuçları Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği kapsamında 2018 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Sunulan 2143 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde, 518 proje teklifi (Ek-1) hibe desteği almaya hak kazanmış, 218 proje teklifi (Ek-2) yedek olarak belirlenmiştir.Ayrıca, Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında 2018 yılı teklif çağrısı döneminde 3 adet Mesleki Eğitim Akreditasyon Belgesi ile Öğrenici ve Personel Hareketliliği (KA116)...
2018 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Başvuru Sonuçları 2018 yılı Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Sunulan 4019 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde, 166 proje teklifi (Ek-1) hibe desteği almaya hak kazanmış, 101 proje teklifi (Ek-2) yedek olarak belirlenmiştir. Ek-1: 2018 yılı Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.) Ek-2: 2018 yılı Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Yedek Listesi (Puana göre ve aynı puan alan...
2018 Yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Başvuru Sonuçları 2018 yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Sunulan 326 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde, 18 proje teklifi (Ek-1) hibe desteği almaya hak kazanmış, 18 proje teklifi (Ek-2) yedek olarak belirlenmiştir. Ek-1: 2018 yılı Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.) Ek-2: 2018 yılı Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Yedek Listesi (Puana göre ve aynı puan alan projeler arasında hibe bakımından...
2018 Yılı Teklif Çağrısı Program Ülkeleri ile Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA103) Hibe Dağıtım Sonuçları açıklandı. 2018 yılı Teklif Çağrısı Döneminde Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği – Program Ülkeleri ile Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA103) faaliyeti kapsamında 174 yükseköğretim kurumu ve 18 ulusal hareketlilik konsorsiyumu tarafından sunulan hibe başvuruları sonuçlanmıştır. Tahsis edilen hibe miktarları ve hibe dağıtım yöntemine ilişkin açıklamalara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılmaktadır: 2018 Dönemi KA103 Yükseköğretim Kurumları Hibe Dağıtım Sonuçları 2018 Dönemi KA103 Yükseköğretim Kurumları Hibe Dağıtım Yöntemi 2018 Dönemi KA103 Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumları Hibe Dağıtım Sonuçları 2018 Dönemi KA103 Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumları Hibe Dağıtım Yöntemi Başvuru sonuçlarına ilişkin bildirimler ve sözleşme imza süreciyle ilgili...
Ahiler Kalkınma Ajansı, 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır. Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı http://www.ahika.gov.tr/  internet sitesinden temin edilebilir. Program kapsamında kullandırılacak destek miktarı toplam 500.000,00 TL’dir. Programın Amacı Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Bu destek programının özel amaçları şunlardır: I. İmalat Sanayisinde Verimliliğin Artırılması II. Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi III. Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesinin Güçlendirilmesi IV. Kapadokya Turizmi Kapasitesinin Geliştirilmesi Desteklerin Tutarı: Ajans, sadece aşağıda belirtilen alanlarda ve KDV dâhil tutarlardaki faaliyetlere teknik destek sağlayabilir: Eğitim verme,...
Program Adı : Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP) Mali Destek Bölge: Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Nevşehir illerini, Başvuru Başlangıç Tarihi : 30/03/2018 Cuma Başvuru Bitiş Tarihi : 15/05/2018 Salı Saat:17:30 Program Amacı : KOP Bölgesi’nde, faaliyet gösteren kamu kurum/ kuruluşları, kaymakamlıklar, il özel idareleri ve belediyeler aracılığıyla; bölgede yaşayan dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarına katkıda bulunmak için atölyelerin oluşturulması amaçlanmaktadır. Asgari Destek Miktarı : 150.000.- TL Azami Destek Miktarı : 500.000.-TL Destek Oranı : Genel Bütçeli Kurumlar İçin %100 Özel Bütçeli Kurumlar İçin %85 Süre         : Azami proje süresi 1 yıldır. Uygun Başvuru Sahipleri : Valilikler, Kaymakamlıklar, İl ve İlçe Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları Uygun Ortaklar...
Programın Adı : KOP Bölgesi’nde Okuma Alışkanlığı ve Kültürünün Artırılarak Sürdürülebilirliğin Sağlanması Programı (KOP Okuyor ) Başvuru Başlangıç Tarihi  : 30/03/2018 Cuma Başvuru Bitiş Tarihi           : 15/05/2018 Salı Saat:17:30 Program Amacı : Amaç-1: Başvuran kurum ya da ortakları tarafından tahsis edilen mekânların ve görevlendirilen personelin değerlendirilerek yeni mahalle kütüphanelerinin oluşturulması, Amaç-2: Mevcut kütüphanelerin yaşam merkezi haline getirilmesi, Amaç-3: 1. ve 2. amaç kapsamında; çocukların ve gençlerin okuma kültürünün geliştirilmesinin yanında yazma etkinlikleri, söyleşiler, yarışmalar gibi çeşitli sosyal etkinlikler ile mahalle kültürünün yaşatılmasına ve geliştirilmesine yönelik sosyal faaliyetlerin desteklenmesi. Destek Miktarı : Asgari  :100.000.-TL   Azami : 300.000 TL Destek Oranı         : Bütçeli Kurumlar İçin %100   /          Özel Bütçeli Kurumlar İçin %85 Süre  ...