MANŞET

Tarımsal Eğitim ve Yayım Mali Destek Programı KOP Bölgesi’nde, bitkisel üretimde tarımsal eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğinin artırılması için bölgede faaliyet gösteren üniversiteler, GTHB müdürlükleri, araştırma kuruluşları ve Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla; örgütlü çiftçiler önceliğinde tüm çiftçilerin beşeri kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmaktır.Program önceliği bitkisel üretimde toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımının sağlanmasına yönelik eğitim ve yayım faaliyetleridir. Gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleriyle: - Tarımsal üretimde verimliliğin artırılması - Tarımsal yapıda sürdürülebilirliğin sağlanması - Kurak iklim yapısına sahip Bölge’de toprak kaynaklarının korunması, su ve enerji kullanımında tasarruf bilincinin oluşturulması, - Tarımsal üretimin ekonomik olarak yapılmasının sağlanması, - Modern tarım tekniklerinin çiftçilere benimsetilmesi, - Çiftçilerin kapasitesinin, gelirinin ve yaşam kalitesini artırılması, hedeflenmektedir. Ayrıntılı bilgi...
Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından 08.01.2015 tarihinde ilanı yapılan ve son başvuru tarihi 20.03.2015 saat 17:00 olan 2015 Yılı Enerji Altyapısı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programlarında hibe almaya hak kazanan projeler belli oldu.  Toplam 163 proje başvurusu yapılan programlarda, 26.05.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında hibe almaya hak kazanan projeler onaylanmıştır. Ahiler Kalkınma Ajansı’ndan hibe almaya hak kazanan ve kazanamayan tüm başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır. Hibe almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile sözleşme imzalama sürecinde iletişime geçilecektir. Değerlendirmeler sonucunda başarılı olan Asil ve Yedek Liste aşağıda sunulmaktadır. Enerji Altyapısı Mali Destek Programları Asil Liste Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları Asil Liste Enerji Altyapısı Mali Destek...
Y20 Turkey 2015, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından desteklenen Youth Commission for Diplomacy and Collaboration (YCDC) tarafından düzenlenmektedir. YCDC, gençlerin ulusal ve uluslararası meseleleri tartışmak suretiyle sivil toplum içindeki yerlerini sağlamlaştırmayı amaçlamakta ve bu amaç doğrultusunda gençleri bir araya getirecek bir zemin oluşturmaya gayret etmektedir. YCDC, topluma artı değer katma vizyonuyla gençlerin farklı forumlarda bir araya gelerek fikirlerini ve seslerini duyurmalarını hedeflemektedir. Başvuru için son tarih: 15 Mayıs 2015, 23:59 Y20 Turkey 2015 Zirvesi Ağustos ayında, İstanbul’da gerçekleşecektir. Y20’ye Katılmanın Koşulları Nelerdir? Akademik başarı göstermiş lisans, lisansüstü veya doktora öğrencisi veyahut yeni mezun olmak Liderlik deneyimi konusunda tecrübe edinmiş olmak Mükemmel derecede İngilizce’ye sahip olmak 18-30 yaş arasında olmak Ayrıntılı bilgi...
Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı ve Ulusal Ajans bünyesinde her yıl gerçekleştirilen "Avrupa Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Niğde’de etkinlikler uygulanmaya başlandı. Etkinlikler Niğde Vali Yardımcısı ve İl AB Daimi Temas Noktası Abdullah UÇGUN başkanlığında Niğde Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi koordinatörlüğünde gerçekleştirilmektedir. Etkinlikler öncesinde Niğde Vali Yardımcısı ve İl AB Daimi Temas Noktası Abdullah UÇGUN okulların AB Kulüpleri rehber öğretmenleri ile bir araya geldi. UÇGUN “Ülkemizin AB politikasının temel dinamiklerini demokrasi ve insan haklarının güçlenmesi, serbest piyasa ekonomisinin kurumsallaşması ile çağdaş yaşam standartlarının her alanda kökleşmesi oluşturmaktadır. AB müktesebatı çerçevesinde yapılan siyasi, ekonomik ve sosyal reformlar bir taraftan Türkiye’yi...
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen gençlik kampları için başvurular 2 Mayıs’ta başladı. Gençler; çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları bir dönem yaşayacakları kamplara katılabilmek için 24 Mayıs akşamına kadar başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuru ve değerlendirme detayları: -Kamplar ücretsizdir. Ulaşım dahil bütün  ihtiyaçları Bakanlık tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, katılımcı gençlerin tamamına, yolculukları ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat ve sağlık sigortası yapılarak teminatlar çerçevesinde sağlık hizmeti de verilecektir. -Kamplarda kadın ve erkek dönemleri ayrı ayrı yapılacaktır. Bir kamp dönemi 7 gündür. -Kamplara başvurular 02-24 Mayıs 2015 tarihleri arasında genclikkamplari.gsb.gov.trve facebook.com/GenclikKamplari sayfalarından adreslerinden gençler tarafından on-line olarak yapılacaktır. -Online başvuru yapma imkanı bulunmayan gençlerin gençlik merkezlerine gitmesi halinde bu kişilerin başvuruları da görevlilerce...
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında imzalanan anlaşma ile İstihdam ve Sosyal Yenilik (Employment and Social Innovation – EaSI) başlıklı Avrupa Birliği Programına katılım sağlanmış olup, 2014-2020 döneminde Programın ülkemiz içindeki koordinasyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülecektir. İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI) aracılığıyla nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın sağlanması, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi konularında destek verilmesi amaçlanmaktadır. Program yaklaşık 920 milyon Avro’ya sahip olup PROGRESS, EURES ve Mikrofinans/Sosyal Girişimcilik olmak üzere üç ayaktan oluşmaktadır. EURES bileşeni yalnızca üye devletlere yöneliktir. İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı kapsamında hali hazırda açık olan yaklaşık 24 milyon...
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı ON DÖRDÜNCÜ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 17.04.2015 tarihinde On Dördüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. 14. Çağrıda; Süt üreten tarımsal işletmelere yatırım, Kesimhane ve Et İşleme Tesisleri, Süt ürünlerinin işlenmesine ve pazarlanmasına, Su ürünlerinin işlenmesine ve pazarlanmasına, Meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesine ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar desteklenecektir. Başvurular 11.05.2015 tarihi saat 09.00’dan itibaren, yatırımın...
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemeyi, gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamayı, gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmayı ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini hedefleyen projeleri desteklemek amacıyla 2015 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında proje teklif çağrısına çıkılmıştır. Başvurular 1 Nisan - 15 Nisan 2015 tarihleri arasında, Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Genel Evrak Kat:B1 Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 06090 Altındağ / ANKARA adresine elden ya da posta yoluyla yapılabilecektir. Program kapsamında desteklenecek proje türleri, desteğin miktarı ve kapsamı, çağrıya kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl...
2015 yılında yayınlanması planlanan Hibe Teklif Çağrıları ile Doğrudan Hibelere ilişkin Yıllık İş Programı yayımlanmıştır. Yıllık İş Programında verilen tarihler planlanan tarihleri göstermekte olup, ilgililerin her bir Teklif Çağrısı ve ilgili hibe başvuru rehberinin yayınlandığı CFCU (www.cfcu.gov.tr) ve EuropeAid (https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1284977262222&do=publi.welcome&userlanguage=en) internet adreslerini takip etmeleri önemle hatırlatır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Avrupa Komisyonu, yeniliklere imza atmış ve bu yenilikleri pazara kazandırmış olan üç kadın yenilikçiyi ödüllendirmek üzere bir yarışma başlatmıştır. AB Kadın Yenilikçiler Ödülü´nün amacı, daha fazla yenilik ve kadın girişimci ihtiyacı konusunda farkındalık yaratmaktır. Son başvuru tarihi 20 Ekim 2015‘tir. Yarışmacı, halen faaliyet gösteren bir şirketin kurucusu veya kurucu ortaklarından biri olmalıdır. Kariyerinin herhangi bir döneminde AB’nin araştırma ve yenilik fonlarından yararlanmış (EU’s research framework programmes, the EURATOM Framework Programme, the Competitiveness and Innovation framework programme (CIP), the European Structural and Investment Funds) tüm kadınlara açıktır. Ödüller: Birincilik Ödülü: €100 000 İkincilik Ödülü: €50 000 Üçüncülük Ödülü: €30 000 Ayrıntılı bilgi için: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators