MANŞET

04.04.2014 Cuma günü saat 14:00'de  "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu İçin Hibe Programı" ile diğer açık teklif çağrıları hakkında Niğde Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda İl AB Daimi Temas Noktası  Vali Yardımcısı Abdullah UÇGUN Başkanlığında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu İçin Hibe Programı" ve açık diğer teklif çağrıları hakkında sunum yapılarak, katılımcıların soruları cevaplandırıldı.  "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu İçin Hibe Programı" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
T.C. Niğde Valiliği Avrupa Birliği Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi internet sayfası 01 Nisan 2014 tarihinde açılmıştır.  Sayfamıza veri girişleri devam etmekte olup Nisan ayı sonunda tam olarak kullanıcıların hizmetinde olacaktır. İnternet sayfamızda Koordinasyon Merkezimizin Faaliyetleri, Teklif Çağrıları, Duyurular gibi bir çok alanda bilgilere ulaşılabilecektir. T.C. Niğde Valiliği Avrupa Birliği Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi valilik binası giriş katında hizmet vermektedir.  
Niğde Valiliği  Avrupa Birliği'ne  Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu (UDYK) 2014 yılı 1. Toplantısı Niğde Valisi Necmeddin Kılıç’ın katılımıyla Niğde Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirildi. Toplantıya UDYK üyesi kurumların yanı sıra kurum müdürleri ile kurumların proje birimi çalışanları iştirak etti. Vali Kılıç yaptığı açılış konuşmasında: “Türkiye’nin Avrupa Birliğine uyum sürecinde ilimiz kamuoyunda farkındalığın artırılması, bununla birlikte Avrupa Birliği mali kaynaklarının; kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, özel kuruluşlar ve kişiler tarafından daha verimli kullanılması konularında Valiliğimizin daha etkin hale getirilmesini amaçlıyoruz. Bu amaca yönelik olarak Valiliğimiz bünyesinde Proje Destek ve Uygulama Birimi oluşturduk. Böylece AB projelerinin daha aktif olarak takibi ve...
Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu Bilgilendirme Toplantısı 01 Nisan 2014 Salı Niğde Valiliği Proje Destek ve Uygulama Birimi tarafından, Anadolu Efes, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu (UNDF) tarafından desteklenen ‘Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu’ teklif çağrısı bilgilendirme toplantısı Valilik toplantı salonunda yapıldı. Vali Yardımcısı Abdullah Uçgun başkanlığında gerçekleşen toplantıya ilçe kaymakamları, kurumların proje birimi çalışanları ile turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Vali Yardımcısı Uçgun, yaptığı açılış konuşmasında; sürdürülebilir turizm destek fonunun uygulandığı bölgede cinsiyet eşitliği, ekonomik kalkınma, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal içerme başlıklı dört temel ilke üzerine hazırlanmış projelere 15.000 TL ile 90.000 TL arasında maddi kaynak...
Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı) tarafından düzenlenen Erasmus+ bilgilendirme toplantısı, 12 Şubat 2014 tarihinde, Aksaray ilinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya ilimizden; Niğde İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcısı Abdullah UÇGUN,  Niğde Valiliği Proje Destek ve Uygulama Birimi çalışanları, kamu kurum ve kuruluşları ile STK’ların proje hazırlama birimi personellerinden oluşan 50 kişilik bir ekip katılmıştır. Toplantıda Ulusal Ajans uzmanları tarafından 2014–2020 dönemi Erasmus+ programının başvuru, uygulama ve sonuçlandırma aşamaları ile ilgili prosedürler hakkında bilgi verilmiştir. Erasmus + Programı hakkında ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.
Halk Sağlığı Müdürlüğü toplantı salonunda Koordinasyon Merkezimiz uzmanlarından ve Eurodesk Temas Noktası irtibat kişisi Bilgehan HARMANŞAH tarafından 2014-2020 döneminde uygulanacak olan Erasmus + Programı hakkında bilgilendirme toplantısı 28 Ocak 2014 tarihinde yapıldı. Toplantıda Erasmus + Programının ana eylemleri ve alt eylemleri hakkında açıklamalar yapıldıktan sonra katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Toplantıya kamu kurumları ve STK' lardan 50 personel katıldı.  
Niğde Valiliği Proje Destek ve Uygulama Birimi tarafından, Avrupa Birliği Bakanlığı uzmanları Sayın Elif KARAKULAK ve Sayın Burçe UYGUR eğitmenliğinde 9-10 Ocak 2014 tarihlerinde Niğde Halk Sağlığı Toplantı Salonu’nda çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından, belediyelerden ve STK’lardan 40 temsilcinin katıldığı  “Avrupa Birliği Metodolojisine Göre Proje Hazırlama Eğitimi” düzenlendi. Eğitim Vali Yardımcısı ve İl AB Daimi Temas Noktası Sayın Abdullah UÇGUN’un açılış konuşmalarıyla başladı. Vali yardımcısı UÇGUN konuşmasında “Düzenlemiş olduğumuz bu eğitim programının temel amacı,  Niğde ilinin Avrupa Birliği fonlarından daha fazla yararlanmasıdır. Eğitim sonucunda kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve STK’ların Avrupa Birliği Projeleri ile ilgili kurumsal kapasiteleri artmış olacaktır. Böylece,...