MANŞET

    ÇAMARDI PROJE EKİBİYLE PROJE ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ   Niğde Valiliği Proje Destek ve Uygulama Birimi ilçe ziyaretlerine Çamardı Kaymakamlığı ile devam etti. Çamardı Kaymakamı Yakup Ömeroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, ilçenin sosyo-ekonomik durumu göz önünde bulundurularak hazırlanabilecek projeler ile  ilçeye sağlanacak kazanımlar üzerinde duruldu. Avrupa Birliği bütçesiyle Finanse edilen;  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından teklif çağrısı yapılan “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı” üzerinde fikir teatisi gerçekleştirildi. 10 haziranda son bulacak ön teklif çağrısı için ilçe bazında hangi konuların projelendirilebileceği, ilçenin kuvvetlendirilebilecek zayıf yönleri masaya yatırıldı.Toplantının son bölümünde ise İlçe Proje Ekibinin proje hazırlama ve yürütme safhalarında yaşadığı...
              Niğde Valiliği Proje Destek ve Uygulama Birimi,  Bor Kaymakamlığı İlçe Proje Birimiyle bir araya geldi. Bor Kaymakamı Abdullah Küçük’ün ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çağrısı yapılan “Dezavantajlı  Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi” hibe programı kapsamında  ilçe bazında hazırlanabilecek projeler hakkında bilgi alış verişi yapıldı. Dezavantajlı kişilerin; istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranının arttırılması ve bunların işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, işgücü piyasasındaki durumları hakkında bilginin arttırılması, özel itina gösterilmesi gereken gruplara yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılması ile bu grupların sosyal entegrasyonuna yönelik hazırlanabilecek projeler üzerinde duruldu. Toplantının ikinci bölümünde ise proje hazırlarken karşılaşılan...
      AB PROJE KOORDİNASYON BİRİMİNDEN ULUKIŞLA KAYMAKAMLIĞI'NA ZİYARET Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen, Finansmanı Avrupa Birliği bütçesi ile gerçekleştirilen  “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu İçin Hibe Programı” hakkında Niğde Valiliği Proje Destek ve Uygulama Birimi  tarafından kurumlara bilgilendirme ziyaretleri başladı. Bu minvalde ilk olarak Ulukışla Kaymakamlığı proje ekibi ziyaret edildi. Ulukışla Kaymakamı Ferhat Atar’ ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette hibe programı kapsamında yapılabilecek projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.  
İL AB DAİMİ TEMAS NOKTASI Abdullah UÇGUN Vali Yardımcısı E-Posta :abdullah.ucgun@nigdeab.gov.tr Telefon : 0388 232 23 24 Adres : Niğde Valiliği Kat : 3 NİĞDE
04.04.2014 Cuma günü saat 14:00'de  "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu İçin Hibe Programı" ile diğer açık teklif çağrıları hakkında Niğde Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda İl AB Daimi Temas Noktası  Vali Yardımcısı Abdullah UÇGUN Başkanlığında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu İçin Hibe Programı" ve açık diğer teklif çağrıları hakkında sunum yapılarak, katılımcıların soruları cevaplandırıldı.  "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu İçin Hibe Programı" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
T.C. Niğde Valiliği Avrupa Birliği Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi internet sayfası 01 Nisan 2014 tarihinde açılmıştır.  Sayfamıza veri girişleri devam etmekte olup Nisan ayı sonunda tam olarak kullanıcıların hizmetinde olacaktır. İnternet sayfamızda Koordinasyon Merkezimizin Faaliyetleri, Teklif Çağrıları, Duyurular gibi bir çok alanda bilgilere ulaşılabilecektir. T.C. Niğde Valiliği Avrupa Birliği Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi valilik binası giriş katında hizmet vermektedir.  
Niğde Valiliği  Avrupa Birliği'ne  Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu (UDYK) 2014 yılı 1. Toplantısı Niğde Valisi Necmeddin Kılıç’ın katılımıyla Niğde Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirildi. Toplantıya UDYK üyesi kurumların yanı sıra kurum müdürleri ile kurumların proje birimi çalışanları iştirak etti. Vali Kılıç yaptığı açılış konuşmasında: “Türkiye’nin Avrupa Birliğine uyum sürecinde ilimiz kamuoyunda farkındalığın artırılması, bununla birlikte Avrupa Birliği mali kaynaklarının; kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, özel kuruluşlar ve kişiler tarafından daha verimli kullanılması konularında Valiliğimizin daha etkin hale getirilmesini amaçlıyoruz. Bu amaca yönelik olarak Valiliğimiz bünyesinde Proje Destek ve Uygulama Birimi oluşturduk. Böylece AB projelerinin daha aktif olarak takibi ve...
Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu Bilgilendirme Toplantısı 01 Nisan 2014 Salı Niğde Valiliği Proje Destek ve Uygulama Birimi tarafından, Anadolu Efes, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu (UNDF) tarafından desteklenen ‘Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu’ teklif çağrısı bilgilendirme toplantısı Valilik toplantı salonunda yapıldı. Vali Yardımcısı Abdullah Uçgun başkanlığında gerçekleşen toplantıya ilçe kaymakamları, kurumların proje birimi çalışanları ile turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Vali Yardımcısı Uçgun, yaptığı açılış konuşmasında; sürdürülebilir turizm destek fonunun uygulandığı bölgede cinsiyet eşitliği, ekonomik kalkınma, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal içerme başlıklı dört temel ilke üzerine hazırlanmış projelere 15.000 TL ile 90.000 TL arasında maddi kaynak...
Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı) tarafından düzenlenen Erasmus+ bilgilendirme toplantısı, 12 Şubat 2014 tarihinde, Aksaray ilinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya ilimizden; Niğde İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcısı Abdullah UÇGUN,  Niğde Valiliği Proje Destek ve Uygulama Birimi çalışanları, kamu kurum ve kuruluşları ile STK’ların proje hazırlama birimi personellerinden oluşan 50 kişilik bir ekip katılmıştır. Toplantıda Ulusal Ajans uzmanları tarafından 2014–2020 dönemi Erasmus+ programının başvuru, uygulama ve sonuçlandırma aşamaları ile ilgili prosedürler hakkında bilgi verilmiştir. Erasmus + Programı hakkında ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.
Halk Sağlığı Müdürlüğü toplantı salonunda Koordinasyon Merkezimiz uzmanlarından ve Eurodesk Temas Noktası irtibat kişisi Bilgehan HARMANŞAH tarafından 2014-2020 döneminde uygulanacak olan Erasmus + Programı hakkında bilgilendirme toplantısı 28 Ocak 2014 tarihinde yapıldı. Toplantıda Erasmus + Programının ana eylemleri ve alt eylemleri hakkında açıklamalar yapıldıktan sonra katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Toplantıya kamu kurumları ve STK' lardan 50 personel katıldı.