MANŞET

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Programında Beşinci Dönem Başlıyor! Toplam bütçesi 6 milyon avro olan hibe programı ile AB müzakere sürecinin tüm fasıl başlıklarıyla ilgili konularda, Türkiye ve AB’den kuruluşların ortaklaşa yürüttüğü diyalog eksenli projeler geliştirilmesi hedeflenmektedir. Türkiye’den dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları  ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların ortaklaşa geliştirecekleri projelere, en az 60 bin avro, en fazla da 200 bin avro hibe desteği sağlanacaktır. Proje başvurularının 16 Şubat 2018 tarihinde saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerekmektedir. Detaylı bilgi için Hibe Rehberi Yerel Duyuru Doldurulması gereken dokümanlar Bilgi dokümanları
Niğde Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde ve bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurulları’nın desteği ile Ödüllü Kır Kabuğunu Kır Kabuğunu Bir Fikir de Sen Bul-4” Girişimcilik Yarışması  Başvuruları başladı. Başvurular 6 Kasım 2017 Pazartesi -  15 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 17.00 arasında yapılacaktır. Kır Kabuğunu Bir Fikir de Sen Bul-4” yarışması hem 18 yaş üzeri gerçek kişiler için hem de lise ve dengi düzeyde öğrenim gören öğrenciler için olmak üzere iki kategoride düzenlenecektir. 18 yaş ve üzeri gerçek kişileri kapsayan birinci kategoride; birinciye 8.000 TL, ikinciye 5.000 TL, üçüncüye 3.000 TL para ödülü verilecektir. Para ödülünün yanı sıra ilk...
Başvuru Dönemi 16 Ekim – 30 Kasım 2017, 17:00 TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! üniversite öğrencilerine yönelik bir iş fikri yarışmasıdır. Üniversite öğrencisi genç girişimci adaylarının gerekli mekanizmalar ile desteklendikleri takdirde, Türkiye’nin büyümesi ve kalkınmasında kilit bir rol oynayacakları inancından yola çıkarak 2011 yılından beri düzenlenmektedir. Yarışma ile TÜSİAD üniversite öğrencilerinin girişimciliğe ilişkin farkındalığını artırmayı ve gençlere girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunmayı amaçlamaktadır. Türkiye’nin büyümesi ve kalkınmasında aktif rol oynayacak, vizyoner üniversite öğrencilerine, iş dünyasının deneyimlerinden faydalanabilecekleri kapsamlı bir süreç deneyimi sunan bir iş fikri yarışmasıdır. Yarışmanın Amacı ; Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin geleceğini şekillendirmek ▪ Girişimcilik kültürünü Türkiye geneline yaymak, gençleri doğru yönlendirerek ekosistemin gelişimine katkı sağlamak; ▪ Gençler başta olmak üzere...
Erasmus + Programı 2018 Teklif Çağrıları Yayınlandı ! Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında hareketlilik ve işbirliği faaliyetlerini içeren 2018 Erasmus + Teklif Çağrısı'nı yayınladı. 2018 yılında 200 milyon Avro artışla 2,7 Milyar Avro’ya ulaşan Erasmus+ bütçesiyle, Program katılımcısı ülkelerin gençler başta olmak üzere herkese yüksek kaliteli eğitim sağlanması, hızlı değişen toplumlara uyumlarını artırmak için gençlerin becerilerinin geliştirilmesi hedefleriyle işbirliklerini güçlendirmeleri amaçlanmaktadır. Aşağıda Erasmus+ Programına ait faaliyetler ile bu faaliyetlere ilişkin 2018 yılı son başvuru tarihleri verilmektedir. Erasmus+ 2018 Son Başvuru Tarihleri Erasmus+ 2018 Yılına Ait Teklif Çağrısı Erasmus+ 2018 Program Rehberi (EN)
2017/R2 Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar ve Ana Eylem 3 Politika Reformuna Destek-Yapılandırılmış Diyalog için toplam 656 başvurudan 148’i desteklenmiştir. EK-1: Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Projeleri Kabul Listesi. TIKLAYINIZ. Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Projeleri Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.) EK-2: Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Projeleri Yedek Listesi . TIKLAYINIZ  Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Projeleri Yedek Listesi (Puana göre ve aynı puan alan projeler arasında hibe bakımından küçükten büyüğe göre sıralıdır). EK-3: Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Projeleri Kabul Listesi . TIKLAYINIZ. Stratejik Ortaklıklar ProjeleriKabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.) EK-4: Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Projeleri Yedek Listesi. TIKLAYINIZ. Stratejik Ortaklıklar Projeleri Yedek Listesi (Puana göre ve aynı puan alan projeler arasında hibe bakımından küçükten büyüğe göre...
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Sivil Toplum Sektörü 2016-2017 Dönemi Programlama Sürecine Hazırlık ve Uygulama Desteği Projesi” kapsamında ulusal ve yerel düzeyde 2017 yılı içerisinde bir dizi çalıştay gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalıştayların çıktılarının paylaşılması ve önümüzdeki yılların planlamasında sivil toplumun aktif katılımının sağlanması amacıyla 16 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da Sivil Toplum Sektörü Çalıştayı düzenlenecektir. Ülkemizin Avrupa Birliği’ne (AB) uyum süreci ile ilgili yürüttüğü çalışmalar AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde desteklenmektedir. IPA’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde sivil topluma verilen önemin bir göstergesi olarak sivil toplum bir sektör olarak kabul edilmiştir ve Avrupa Birliği Bakanlığı, AB mali yardımlarının sivil toplum sektöründeki programlamasını yapan lider kurum...
Son Başvuru Tarihi : 16 Kasım 2017 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Erciyes Teknopark A.Ş. tarafından birlikte organize edilen “Benim İşim Girişim” iş fikri yarışması ile bölgemizde teknoloji geliştirme içerikli, ticari değer taşıyan, yenilikçi iş fikirleri olan girişimci adaylarının, ekipleri ile birlikte iş fikirlerini hayata geçirmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu yarışma ile başvurular alınacak yenilikçi iş fikirleri arasından en uygun olanlarının seçilerek bir prototipe dönüştürülmesi için malzeme ve hizmet alımları kalemlerinde finans desteği sağlanacaktır. Ayrıca iş fikri sahibi girişimci adaylarına Kayseri’de kurulu bulunan ve Teknopark tarafından işletilen girişimcilik merkezi olan Sera adlı ön kuluçka ve kuluçka hizmetleri de sunulacaktır. İş fikri yarışmasına, artırılmış...
Niğde Valiliği Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu 2017 yılı ikinci toplantısı 20 Ekim 2017 Cuma günü saat 15.00’de Valilik toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya kurul üyeleri yanında sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katılmıştır. Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmüştür. Gündem : Niğde Vali Yardımcısı Adnan TÜRKDAMAR tarafından açış konuşması yapılmıştır. Niğde Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Bilgehan HARMANŞAH tarafından;  Niğde İlinde 2005-2017 yılında uygulanan Avrupa Birliği projeleri hakkında sunum yapılmış  ve 27 Kasım 2007 tarih ve 26713 sayılı resmi gazetede yayımlanan Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik Hakkında Kurul üyelerine...
Sosyal Destek Programı 2017 yılı başvuru sonuçları açıklanmıştır. 2017 Yılı Asil ve Yedek SODES Proje Listeleri   Adana Iğdır     Adıyaman Kahramanmaraş Ağrı Kars Aksaray Kilis Ardahan Malatya Batman Mardin Bayburt Mersin Bingöl Muş Bitlis Niğde Diyarbakır Osmaniye Elazığ Siirt Erzincan Sivas Erzurum Şanlıurfa Gaziantep Şırnak Gümüşhane Tunceli Hakkari Van Hatay Yozgat  
 IPA II İstihdam,Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı Bilgilendirme ve Proje Döngüsü Eğitimi   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından aşağıda belirtilen illerde ve tarihlerde "IPA II İstihdam,Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı Bilgilendirme ve Proje Döngüsü" konularında iki gün sürecek eğitim programı uygulanacaktır. Bilgilendirme Günlerine katılmak isteyenler kayıt için TIKLAYINIZ Proje Döngüsü eğitimine katılmak isteyenler kayıt için TIKLAYINIZ.    Katılmak isteyenlerin etkinlik tarihinden 3 gün öncesine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Programlara katılım için gereken ulaşım ve konaklama masrafları katılımcılar veya kurumları tarafından karşılanacaktır. Bilgilendirme ve Eğitim Günleri İller ve Tarihler   Çanakkale : 8-9 Ağustos 2017 Parion Hotel Tokat...