MANŞET

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “Sivil Toplum Sektörü 2016-2017 Dönemi Programlama Sürecine Hazırlık ve Uygulama Desteği Projesi” kapsamında ulusal ve yerel düzeyde 2017 yılı içerisinde bir dizi çalıştay gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalıştayların çıktılarının paylaşılması ve önümüzdeki yılların planlamasında sivil toplumun aktif katılımının sağlanması amacıyla 16 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da Sivil Toplum Sektörü Çalıştayı düzenlenecektir. Ülkemizin Avrupa Birliği’ne (AB) uyum süreci ile ilgili yürüttüğü çalışmalar AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde desteklenmektedir. IPA’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde sivil topluma verilen önemin bir göstergesi olarak sivil toplum bir sektör olarak kabul edilmiştir ve Avrupa Birliği Bakanlığı, AB mali yardımlarının sivil toplum sektöründeki programlamasını yapan lider kurum...
Son Başvuru Tarihi : 16 Kasım 2017 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Erciyes Teknopark A.Ş. tarafından birlikte organize edilen “Benim İşim Girişim” iş fikri yarışması ile bölgemizde teknoloji geliştirme içerikli, ticari değer taşıyan, yenilikçi iş fikirleri olan girişimci adaylarının, ekipleri ile birlikte iş fikirlerini hayata geçirmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu yarışma ile başvurular alınacak yenilikçi iş fikirleri arasından en uygun olanlarının seçilerek bir prototipe dönüştürülmesi için malzeme ve hizmet alımları kalemlerinde finans desteği sağlanacaktır. Ayrıca iş fikri sahibi girişimci adaylarına Kayseri’de kurulu bulunan ve Teknopark tarafından işletilen girişimcilik merkezi olan Sera adlı ön kuluçka ve kuluçka hizmetleri de sunulacaktır. İş fikri yarışmasına, artırılmış...
Niğde Valiliği Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu 2017 yılı ikinci toplantısı 20 Ekim 2017 Cuma günü saat 15.00’de Valilik toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya kurul üyeleri yanında sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katılmıştır. Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmüştür. Gündem : Niğde Vali Yardımcısı Adnan TÜRKDAMAR tarafından açış konuşması yapılmıştır. Niğde Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Bilgehan HARMANŞAH tarafından;  Niğde İlinde 2005-2017 yılında uygulanan Avrupa Birliği projeleri hakkında sunum yapılmış  ve 27 Kasım 2007 tarih ve 26713 sayılı resmi gazetede yayımlanan Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik Hakkında Kurul üyelerine...
Sosyal Destek Programı 2017 yılı başvuru sonuçları açıklanmıştır. 2017 Yılı Asil ve Yedek SODES Proje Listeleri   Adana Iğdır     Adıyaman Kahramanmaraş Ağrı Kars Aksaray Kilis Ardahan Malatya Batman Mardin Bayburt Mersin Bingöl Muş Bitlis Niğde Diyarbakır Osmaniye Elazığ Siirt Erzincan Sivas Erzurum Şanlıurfa Gaziantep Şırnak Gümüşhane Tunceli Hakkari Van Hatay Yozgat  
 IPA II İstihdam,Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı Bilgilendirme ve Proje Döngüsü Eğitimi   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından aşağıda belirtilen illerde ve tarihlerde "IPA II İstihdam,Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı Bilgilendirme ve Proje Döngüsü" konularında iki gün sürecek eğitim programı uygulanacaktır. Bilgilendirme Günlerine katılmak isteyenler kayıt için TIKLAYINIZ Proje Döngüsü eğitimine katılmak isteyenler kayıt için TIKLAYINIZ.    Katılmak isteyenlerin etkinlik tarihinden 3 gün öncesine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Programlara katılım için gereken ulaşım ve konaklama masrafları katılımcılar veya kurumları tarafından karşılanacaktır. Bilgilendirme ve Eğitim Günleri İller ve Tarihler   Çanakkale : 8-9 Ağustos 2017 Parion Hotel Tokat...
2017/13 Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar ve Ana Eylem 3 Politika Reformuna Destek-Yapılandırılmış Diyalog proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Söz konusu dönemde tüm eylemler için toplam 775 başvurudan 123’ü desteklenmiştir. EK-1: Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Projeleri Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.) EK-2: Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Projeleri Kabul Listesi  (Proje numarasına göre sıralıdır.) EK-3: Ana Eylem 3 Politika Reformuna Destek-Yapılandırılmış Diyalog Projeleri Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.) EK-4: Ana Eylem 3 Politika Reformuna Destek-Yapılandırılmış Diyalog Projeleri Yedek Listesi (Puana göre ve aynı puan alan projeler arasında hibe bakımından küçükten büyüğe göre sıralıdır). Başvuru sonuçlarına ilişkin genel...
2017 yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. 376 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış , 25 proje teklifi (Ek-1) hibe desteği almaya hak kazanmış, 18 proje teklifi (Ek-2) yedek olarak belirlenmiştir. Ek-1: 2017 yılı Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.) Ek-2: 2017 yılı Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Yedek Listesi (Puana göre ve aynı puan alan projeler arasında hibe bakımından küçükten büyüğe göre sıralıdır.)
Niğde Valiliği Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu 2017 yılı ikinci toplantısı 21 Temmuz 2017 Cuma günü saat 15.00’de Valilik toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya kurul üyeleri yanında sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katılmıştır. Toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmüştür. Gündem : Niğde Vali Yardımcısı Adnan TÜRKDAMAR tarafından açış konuşması yapılmıştır. Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezinin uyguladığı Avrupa Birliği projeleri hakkında Müdür Yardımcısı Ahmet KILIÇ tarafından sunum yapılmıştır. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün ortak olduğu Erasmus + KA2 Gençlik kapsamındaki Migrants not Excluded isimli proje hakkında İl Müdürü Şevki TÜRK tarafından bilgi verilmiştir. Sivil Toplum Sektörü Yerel STK’lar Hibe Programı ile...
Sivil toplum kuruluşları, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ülkemizin AB üyeliği sürecinde en önemli aktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu önemin bir göstergesi olarak, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde, “sivil toplum” ayrı bir öncelik alanı olarak kabul edilmiştir. Bu dönemde yaklaşık 190 milyon Avro tutarında kaynağın sivil toplumun ve sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi için kullandırılması öngörülmektedir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik olarak uygulanacak olan “Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” teklif çağrısı yayınlanmıştır. Program mali ve idari açıdan güçlü ve daha önce proje deneyimi olan...
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yerel STK’lara yönelik olarak uygulanacak olan “Yerel STK’lar Hibe Programı” teklif çağrısı yayınlanmıştır. Toplam bütçesi 1.750.000 Avro olan hibe programının amacı STK’ların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, lobicilik ve savunuculuk faaliyetlerinin desteklenmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesidir. Bu çerçevede STK’lar tarafından hazırlanacak projelere azami 60.000 Avro, asgari 40.000 Avro destek sağlanacaktır. Proje başvurularının 18 Ağustos 2017 tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne yapılması gerekmektedir.   Yerel Duyuru (Local Publication) Hibe Başvuru Sahipleri için Rehber (Guidelines for Grant Applicants) Doldurulması Gereken Belgeler (Documents to be Filled) Bilgi Verme Amaçlı Sunulan Belgeler (Documents for Information)