TEKLİF ÇAĞRILARI

Erasmus+ Programı KA3- Politika Reformu için Destek başlığı altında yer alan Gençlik Alanında Sivil Toplum İşbirliği çağrısı yayınlandı. Bu Çağrının hedefi, Gençlik alanında aktif olan Avrupa’daki sivil toplum kuruluşlarına ve Avrupa ölçeğindeki aktif ağlara işletme hibesi olarak yapısal destek sağlamaktır. Bu Çağrı kapsamında desteklenecek kurumlardan şu etkinlikleri yürütmeleri beklenmektedir: Gençlerin istihdamını teşvik etmek, Toplumda gençlerin yetkilendirilmesini ve karar verme süreçlerine katılmalarını teşvik etmek, Avrupa’da gençlerin kişisel, sosyo eğitimsel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamak, Avrupa, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde gençlik çalışanlarına, çalışmalarına katkı sağlamak, Avrupa, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde gençleri ve gençlik kuruluşlarını etkileyen politika konularının geliştirilmesine ve/veya görüşülmesine gençlerin katılımını sağlamak, Avrupa’da gençler arasında fırsat eşitliği ve...
UNICEF Türkiye, “Su, Temizlik ve Sanitasyon (WASH) Okul Eğitimi İçeriği ve Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Pilot Uygulama” konusunda kurumsal firmalardan tekliflerini (RFP-TURA-2014-14) beklemektedir. Başvurular için son tarih 31 Ekim 2014 saat 12:00’dir.Başvuruların ihale şartnamesinde (RFP) belirtilen bilgiler doğrultusunda teknik ve mali teklif ile birlikte yapılması gerekmektedir. Ekte ayrıntılı Görev Tanımı (ToR), RFP, mali teklif formatı ve değerlendirme kriterlerini bulabilirsiniz.Ayrıntılı bilgi için:mcelikten@unicef.org
Kadın girişimcilerin finansman ve iş danışmanlık hizmetlerine erişimini arttırmayı amaçlayan Avrupa Birliği -destekli yeni program, 22 Ekim günü İstanbul’da düzenlenecek bir törenle uygulamaya hayata geçiyor. Etkinliğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Faruk Çelik, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Sn. Béla Szombati ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Ülke Direktörü Sn. Michael Davey katılacaktır.Avrupa Birliği, EBRD, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR kadınların ekonomiye katılımını arttırmak amacıyla güç birliği yapmaktadır. 32.3 milyon Euro’luk AB hibesi ve Türkiye’nin 5.7 milyon Euro’luk katkısı ile 300 milyon Euro’ya varan EBRD hibeleri kredileri ile şu sonuçlar elde edilecektir.Kadınlar tarafından yönetilen...
CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından AB 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesidir.CHIST-ERA 2014 çağrısına sunulacak projelerde çağrıya ortak olan ülkelerden en az 3 araştırma grubu yer alabilecek, bu grupların en az 3 farklı katılımcı ülkeden olması beklenecektir. ÇAĞRI ÖZEL ŞARTLARI: CHIST-ERA 2014 çağrı başvuruları 13 Ekim 2014 tarihinde başlamış olup, başvurular tek aşamalı olarak gerçekleşecektir. 13 Ocak 2015 tarihinde (17h00 CET) kapanacak olan çağrıya başvurular elektronik ortamda...
Van İlinde Yerinden Olmuş Kişilerin Ekonomik ve Sosyal Entegrasyonu Hibe Programı (VAN-IDP) (CFCU/TR2011/0136.03-02 – EuropeAid/136348/ID/ACT/TR) Teklif Çağrısı yayımlanmıştır. Projelerde sağlanacak hibe en az 5.000 Euro en fazla 15.000 Euro olarak belirlenmiştir. Proje tekliflerinin son teslim tarihi 10 Kasım 2014 saat 16:00’dır.Ayrıntılı bilgi için:http://www.cfcu.gov.tr/news.php?action=show&id=1318&lng=tr
        “GENÇ GİRİŞİMCİLER İÇİN ERASMUS” PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YAYIMLANDI KOSGEB’in ulusal koordinasyonunu yürüttüğü ve Avrupa Birliği’nin en önemli programlarından olan COSME (İşletme ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) programı kapsamında “Genç Girişimciler için ERASMUS” proje teklif çağrısı yayımlandı. 500.000 Avro’ya varan hibe verecek olan programın son başvuru tarihi 17 Temmuz 2014’tür. KOSGEB’in ulusal koordinasyonunu yürüttüğü ve Avrupa Birliği’nin en önemli programlarından olan COSME (İşletme ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) programı kapsamında “Genç Girişimciler için ERASMUS” proje teklif çağrısı yayımlandı. Ülkemizdeki üniversitelerin değişim programı olarak görmeye alıştığımız ERASMUS programı bu sefer “Girişimciler” için gerçekleşiyor. AB fonlarından ve fırsatlarından KOBİ ve Girişimcilerimizin en etkin şekilde yararlanabilmeleri için...
AHİLER KALKINMA AJANSI 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Ahiler Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu 2014 yılı Teknik Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır. Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamıwww.ahika.gov.tr  internet sitesinden temin edilebilir. Program kapsamında kullandırılacak destek miktarı toplam 300.000,00 TL’dir. Programın Amacı Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Bu destek programının özel amaçları şunlardır: 1.  Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi, 2.  Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının...
AVRUPA KOMİSYONU “GENÇLİK ALANINDA KAPASİTE GELİŞTİRME” FAALİYETİ ÇAĞRISINI YAYINLADI Merkezi proje tipleri arasında bulunan "Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme" başvuru çağrısı Avrupa Komisyonu internet sitesinde yayınlanmıştır. Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 "Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği" alt programındaki bu çağrı için, Türkiye Ulusal Ajansı, Gençlik alanında faaliyet gösteren ve çağrıdaki profile uygun tüm kuruluşları proje başvurusu yapmaya davet ediyor. Merkezi bir faaliyet tipi olduğu için başvurular Brüksel merkezli Yürütme Ajansı tarafından değerlendirilecektir. Son başvuru tarihi: 2 Eylül 2014 Detaylı bilgiye www.ua.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Mali Destek Programı   Doğrudan Proje Desteği 2014 Yılı Mali Destek Programı 30 Kasım 2011 tarih ve 28128 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Verilecek İdari ve Mali Destekler Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki Doğrudan Proje Desteği 2014 Yılı Mali Destek Programı kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik olarak hazırlanmıştır. Programın öncelikleri; Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemiz ve kültürümüzle olan bağlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde benlik bilincinin artırılması ve toplumsal hayata katılımlarının teşvik edilmesi Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik siyasi karar alma mekanizmalarında sivil katılımın güçlendirilmesi, kampanya yürütme, savunuculuk ve lobicilik becerilerinin artırılması Yurtdışında...