EaSI Programı Kayıtdışı İstihdama İlişkin Teklif Çağrısı

EaSI Programı Kayıtdışı İstihdama İlişkin Teklif Çağrısı

EaSI Programı kapsamında Kayıtdışı İstihdama İlişkin Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

Son başvuru tarihi: 13 Haziran 2018

Teklif çağrısının amacı, AB’nin Kayıtdışı İstihdamla Mücedele Platformunun faaliyetlerinin desteklenmesi ve kayıtdışı istihdam alanındaki uygulamaların, bilginin ve mevzuatın geliştirilmesidir.

Toplam bütçesi 2,4 milyon Avro olan teklif çağrısı kapsamında, 5-6  projenin fonlanması planlanmaktadır. Bu teklif çağrısı kapsamında fonlanacak projelere azami %80 AB katkısı verilecektir.

Avrupa Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Platformu sadece AB üye devletlerinin temsilcilerinden oluşmaktadır.Teklif çağrısı kapsamında sadece söz konusu Platformun üyeleri esas başvuru sahibi olabilecektir. Bu nedenle, ülkemizden esas başvuru sahibi olarak doğrudan başvuru yapılamamakta ancak eş-başvuru sahibi olarak katılım sağlanabilmektedir. Ülkemizden kayıtdışı istidam alanında çalışan kamu kurumları ve sosyal taraflar eş-başvuru sahibi sıfatıyla başvuru yapabilmektedir.

Teklif Çağrısı: pdf ingilizce 
Finansal kurallar: pdf ingilizce
Tek fayda sağlayan hibe sözleşmesi modeli: pdf ingilizce
Çok yararlanıcılı hibe sözleşmesi modeli: pdf ingilizce
Son teknik rapor şablonu: pdf ingilizce
Sorular ve cevaplar: pdf ingilizce
Tüzel Kişiler: tr
Banka Kimlik Formları: tr
Başvuru Formu : Buraya TIKLAYIN
İletişim: empl-vp-2018-012@ec.europa.eu