Erasmus+ 2018 KA1 Okul Eğitimi Sonuçları

Erasmus+ 2018 KA1 Okul Eğitimi Sonuçları

2018 Yılı Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Başvuru Sonuçları

2018 yılı Erasmus+ Ana Eylem 1 (KA1) Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Sunulan 4019 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkanları çerçevesinde, 166 proje teklifi (Ek-1) hibe desteği almaya hak kazanmış, 101 proje teklifi (Ek-2) yedek olarak belirlenmiştir.

Ek-1: 2018 yılı Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Kabul Listesi

(Proje numarasına göre sıralıdır.)

Ek-2: 2018 yılı Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Yedek Listesi

(Puana göre ve aynı puan alan projeler arasında hibe bakımından küçükten büyüğe göre sıralıdır.)

Başvuru Sonuçlarına İlişkin Genel Duyuru

Hibe Tahsis Edilen Projelerin Harcamalarına ilişkin Duyuru