Erasmus+ 2018 KA1 Yetişkin Eğitimi Sonuçları

Erasmus+ 2018 KA1 Yetişkin Eğitimi Sonuçları

2018 Yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Başvuru Sonuçları

2018 yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Sunulan 326 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmesine alınmış ve her biri en az iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilmiştir. İçerik değerlendirmesi sonucunda ve mevcut bütçe imkânları çerçevesinde, 18 proje teklifi (Ek-1) hibe desteği almaya hak kazanmış, 18 proje teklifi (Ek-2) yedek olarak belirlenmiştir.

Ek-1: 2018 yılı Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Projeleri Kabul Listesi (Proje numarasına göre sıralıdır.)

Ek-2: 2018 yılı Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Yedek Listesi (Puana göre ve aynı puan alan projeler arasında hibe bakımından küçükten büyüğe göre sıralıdır.)