Erasmus+ 2018 KA1 Yükseköğretim Sonuçları

Erasmus+ 2018 KA1 Yükseköğretim Sonuçları

2018 Yılı Teklif Çağrısı Program Ülkeleri ile Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA103) Hibe Dağıtım Sonuçları açıklandı.

2018 yılı Teklif Çağrısı Döneminde Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği – Program Ülkeleri ile Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA103) faaliyeti kapsamında 174 yükseköğretim kurumu ve 18 ulusal hareketlilik konsorsiyumu tarafından sunulan hibe başvuruları sonuçlanmıştır.

Tahsis edilen hibe miktarları ve hibe dağıtım yöntemine ilişkin açıklamalara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılmaktadır:

2018 Dönemi KA103 Yükseköğretim Kurumları Hibe Dağıtım Sonuçları
2018 Dönemi KA103 Yükseköğretim Kurumları Hibe Dağıtım Yöntemi

2018 Dönemi KA103 Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumları Hibe Dağıtım Sonuçları
2018 Dönemi KA103 Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumları Hibe Dağıtım Yöntemi

Başvuru sonuçlarına ilişkin bildirimler ve sözleşme imza süreciyle ilgili işlemler başvuru sahibi kurumlara ayrıca gönderilecektir.

18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7141 sayılı Kanun ile bölünme suretiyle yeni kurulan üniversitelerin Geçici ECHE almalarını müteakip, bölünen üniversitelere 2018 hibe dağıtımında tahsis edilen hibe miktarından aidiyetleri değiştirilen fakülte ve bölümlerin daha önceki dönemlerdeki Erasmus hareketliliği verileri göz önünde bulundurularak belirlenecek yöntem ile eksiltme yapılarak yeni kurulan üniversitelere hibe tahsis edilecektir.  Bu itibarla, bölünen üniversitelerin hibeleri indikatif olup daha sonra azaltım yapılacaktır.

Türkiye Ulusal Ajansı.