İl AB Daimi Temas Noktası

Cemil KILINÇ

Vali Yardımcısı

İl AB Daimi Temas Noktası

Telefon : 0388 232 23 24

Adres : Niğde Valiliği Kat : 3 NİĞDE

İL AB DAİMİ TEMAS NOKTASI’NIN GÖREVLERİ 

 İçişleri Bakanlığının 26 Ocak 2010 tarih ve 2010/6 sayılı Genelgesi ile 81 ilin tamamında İl AB Daimi Temas Noktası olarak çalışacak bir Vali Yardımcısı görevlendirilmiştir. İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcıları, ildeki kuruluşların AB sürecine ilişkin her türlü gelişme, haber, yasal düzenleme, proje ve fon imkânları gibi konularda bilgilendirilmesinin yanı sıra, illerde çeşitli kuruluşlar tarafından AB ile ilgili farklı konularda yürütülen çalışmaların koordinasyonu görevini de ifa etmektedir.

Her ilde, İl AB Daimi Temas Noktası Vali Yardımcısı tarafından söz konusu çalışmaların düzenli olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla vali veya ilgili vali yardımcısının başkanlık ettiği Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu toplantıları, tüm illerimizde düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Kurul toplantıları, yerel düzeyde AB konularının tartışıldığı ve ilde AB sürecine ilişkin farkındalığın artmasına da imkân sağlayan demokratik bir platform sağlamaktadır.